Lubuski Okrągły Stół ds. Pożytku Publicznego
29 maja, 2024

Lubuski Okrągły Stół ds. Pożytku Publicznego

Zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli lubuskich organizacji pozarządowych (społeczniczki i społeczników) do udziału w Lubuskim Okrągłym Stole ds. Pożytku Publicznego, 7 czerwca br. w Zielonej Górze o godzinie 12.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Idea Okrągłych Stołów została zainicjowana wspólnie przez Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego i Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS. Regionalnymi partnerami wydarzenia są: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego i Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Celem jest zebranie oczekiwań ze strony organizacji pozarządowych, w jaki sposób zmienić przepisy prawne, aby były one jak najbardziej przyjazne społecznikom i stanowiły impuls do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pomysł Okrągłych Stołów ma służyć powstaniu pakietu zmian ustawowych pod hasłem „Konstytucji dla społeczeństwa obywatelskiego”. Spotkania zostały objęte honorowym patronatem Ministry ds. społeczeństwa obywatelskiego Pani Agnieszki Buczyńskiej. Liczymy na Wasze doświadczenie, pomysłowość i odwagę w kreowaniu nowej rzeczywistości przyjaznego otoczenia prawnego dla organizacji. Uwaga! Na wydarzenie obowiązują wcześniejsze zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/Bnm77ghK82PSewhZ6 Program Lubuskiego Okrągłego Stołu ds. Pożytku Publicznego: 7 czerwca godz. 12.00 Sala Kolumnowa Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, Zielona Góra 12.00 Otwarcie i wstęp: Adam Szulczewski, Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego, Romuald Malinowski, Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, Karolina Dreszer-Smalec, Prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Wystąpienie Michała Brauna, Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przedstawiciela Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Wystąpienie przedstawiciela Marszałka Województwa Lubuskiego*, Wystąpienie Tomasza Nesterowicza, Wicewojewody Lubuskiego. 12.30 Wprowadzenie do części warsztatowej 12.45 Praca warsztatowa w grupach tematycznych (ok. 1,5h) Formy prawne, formalności i otoczenie w działaniu organizacji Współpraca z administracją, pożytek publiczny Sprawozdawczość, księgowość Dialog obywatelski, reprezentatywność sektora pozarządowego Wolontariat – swobody działalności NGO w obszarze wolontariatu 14.20 Podsumowanie spotkania *w trakcie potwierdzania Lubuski Okrągły Stół ds. Pożytku Publicznego organizowany jest przez: Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych w partnerstwie z: Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych Polską Radą Organizacji Młodzieżowych Fundacją na rzecz Collegium Polonicum Patronat honorowy: Pani Agnieszka Buczyńska, Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego

Organizacje pozarządowe
Lubuskie Forum Organizacji Pozarządowych
13 października, 2023

Lubuskie Forum Organizacji Pozarządowych

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zaprasza przedstawicieli lubuskich organizacji pozarządowych do udziału w „Lubuskim Forum Organizacji Pozarządowych” – 21 października 2023 r. w Zielonej Górze. Forum będzie okazją do spotkania się w gronie osób działających w organizacjach społecznych. Wspólnie porozmawiamy m.in. o tym jak wykorzystać środki europejskie do budowania potencjału lubuskich NGO, jak budować skuteczne rzecznictwo organizacji społecznych, poznamy obywatelskie propozycje dla Polski i podyskutujemy o tym jaka przyszłość czeka sektor obywatelski w Polsce. Gośćmi wydarzenia będą m.in. Kuba Wygnański – Fundacja Stocznia, Karolina Dreszer-Smalec i Piotr Frączak – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum.Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Patronat na wydarzeniem objęła Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. >>Zgłoszenia przez formularz zapisów tylko do 19 października br.<< Miejsce:Regionalne Centrum Kultury w Zielonej Górze – Centrum Kultury Kreatywnej Program Lubuskiego Forum Organizacji Pozarządowych:11.30 Rejestracja uczestników12.00 Otwarcie i powitanie uczestników 12.10 Propozycje obywatelskie dla Polski – Karolina Dreszer-Smalec (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych) 12.30 Budowanie potencjału NGO w Europejskim Funduszu Społecznym Plus – Kuba Wygnański (Fundacja Stocznia) 13.00 Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 możliwości dla organizacji pozarządowych – przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. 13.20 Strefa inspiracji: Cenny Plastik – innowacje społeczne w świecie recyklingu – Magdalena Janosz, Wojciech Janosz (Stowarzyszenie Kurka Wodna) 13.40 Przerwa kawowa 14.00 Warsztaty: Jak budować potencjał lubuskich NGO przy pomocy środków z EFS Plus? – Kuba Wygnański (Fundacja Stocznia) Organizacje pozarządowe – budowanie rzecznictwa na przykładzie OFOP-u – Piotr Frączak (koordynator Programu Rzecznictwa Krajowego Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych) 15.00 Debata: Przyszłość sektora obywatelskiego w Polsce – 20 lat ustawy o działalności pożytku publicznego. 15.40 Zakończenie i lunch

Organizacje pozarządowe
Wyniki Działaj Lokalnie 2023
27 czerwca, 2023

Wyniki Działaj Lokalnie 2023

Z dużą satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Komisja konkursowa postanowiła dofinansować 10 wniosków. Łącznie przekażemy na Państwa działania 55 000.00 zł Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Programu „Działaj Lokalnie ” –> DO POBRANIA W pracach komisji udział wzięło 5 osób reprezentujących różne środowiska i różne lokalizacje województwa lubuskiego. Każda z tych osób miała za zadanie ocenić projekty pod kątem innowacyjności pomysłu, zaangażowania i współpracy mieszkańców w ich realizację, pożyteczności, trafności zdiagnozowanych problemów, na które odpowiadały projekty, czy też adekwatności zaproponowanych działań do celu jaki zamierzano osiągnąć. Do przyznania było maksymalnie 40 punktów. Każdy projekt oceniało dwóch ekspertów a wynik punktowy to średnia ich ocen. W ciągu najbliższego tygodnia skontaktujemy się z Państwem w sprawie podpisania umów o dofinansowanie.

Organizacje pozarządowe
Szkolenie: Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – nowe fundusze, kierunki działania organizacji pozarządowych
11 maja, 2023

Szkolenie: Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – nowe fundusze, kierunki działania organizacji pozarządowych

Prawo do wolności wypowiedzi, sztuki, do nauki i równości, prawa dziecka, osób z niepełnosprawnością, kobiet, mężczyzn, uchodźców, seniorów – to zaledwie kilka punktów, które 23 lata temu ujęto w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Czy wiesz, że twoja organizacja może pozyskać fundusze na działania, służące wdrażaniu tych wartości w życie? Działasz w organizacji, która nie boi się wyrażać swoich myśli i chętnie bierze udział w debatach publicznych, reprezentując głosy osób z niepełnosprawnością, rodzin, czy seniorów? Szukasz środków finansowych, które pomogą ci osiągnąć te cele? Świetnie – to spotkanie jest skierowane właśnie do ciebie. Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 19 maja, w godz. 9.30 – 13.00 w Zielonej Górze, w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 41A. Spotkanie poprowadzi Iwona Janicka – członkini Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Prowadząca opowie m.in. o funduszach, które mają służyć promowaniu praw i wartości wynikających z Karty Praw Podstawowych UE oraz działaniach służących budowaniu potencjału waszej organizacji. Poruszy kwestię kampanii medialnych, debat, działaniach edukacyjnych, które skutecznie mogą wpłynąć na politykę i procesy decyzyjne. Jednym z punktów programu będzie też przybliżenie idei konkursu grantowego w ramach projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy przesłać zgłoszenie 17 maja 2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/szkolenie_KPP Na spotkanie zapraszamy w szczególności organizacje, które: działają na rzecz osób z niepełnosprawnością, ochrony środowiska, rodziny, seniorów, dostępu do kultury, opieki zdrowotnej, praw kobiet, dzieci, uchodźcówinteresują się działaniami wzmacniającymi ochronę praw odbiorców, na rzecz których działająchcą zwiększyć umiejętności, wzmocnić potencjał organizacji do reprezentowania jej interesów, tworzyć debaty publiczne, poruszać ważne problemy W programie m.in. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej fundusze przeznaczone na działania, które mają służyć wdrażaniu, promowaniu praw i wartości wynikających z Karty, w tym wymóg respektowania jej postanowień w nowym okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2021–2027skuteczne techniki i narzędzia partycypacji, włączania się w procesy decyzyjne na szczeblu lokalnym, regionalnym inne działania służące budowaniu potencjału organizacji w tym obszarze tj. kampanie medialne, spotkania, debaty, konferencje, działania edukacyjne; tworzenie partnerstw, sieci między organizacjami, badania, analizy i inne działania rzecznicze mające na celu wpływanie na politykę i procesy decyzyjnemożliwości dla lubuskich ngo w ramach funduszu grantowego w ramach projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami” Kontakt: Anna Serba (e-mail: a.serba@fundacjacp.org tel. 798 830 167), Adam Szulczewski (e-mail: a.szulczewski@fundacjacp.org, tel. 533 316 283). O prowadzącej: Iwona Janicka – członkini Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wieloletnia działania sektora organizacji pozarządowych, specjalizująca się w tematyce rzecznictwa, wzmacniania roli organizacji pozarządowych zarówno w społeczności lokalnej, jak i na poziomie krajowym, w tematyce funduszy europejskich na perspektywę 2021-2027 i KPO, zwłaszcza w zakresie zasad horyzontalnych i warunków korzystania z funduszy unijnych, w tym zagadnienia dot. Karty Praw Podstawowych UE i kluczowych wartości wynikających z traktatów unijnych oraz alokacji przeznaczanych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, edukację i politykę społeczną.

Organizacje pozarządowe
Nabór Działaj Lokalnie czas start!
24 kwietnia, 2023

Nabór Działaj Lokalnie czas start!

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum ogłasza kolejny nabór wniosków w Programie „Działaj Lokalnie”! Czym jest „Działaj Lokalnie”? To ogólnopolski program grantowy dedykowany organizacjom i grupom nieformalnym z obszarów wiejskich oraz małych miast. Jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, koordynowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum jest lokalną organizacją grantową Programu (tzw. Ośrodkiem Działaj Lokalnie) do której wnioski składać mogą mieszkańcy m.in. gminy Słubice. W Programie dofinansujemy projekty, które mobilizują mieszkańców do działania na rzecz dobra wspólnego. Jak wygląda finansowanie w ramach Programu? W tegorocznym naborze na wszystkie projekty grantowe przeznaczono 55.000,00 zł. Kwota dofinansowania pojedynczego grantu nie może przekroczyć 6.000,00 zł. Dla kogo jest „Działaj Lokalnie”? Jeśli na wszystkie pytania odpowiecie „TAK” — Działaj Lokalnie jest dla Was! Jesteście mieszkańcami jednej z wymienionych gmin: Słubice, Górzyca, Cybinka Rzepin, Krosno Odrzańskie, Gubin, Dąbie, Maszewo, Bobrowice, Bytnica, Kostrzyn nad Odrą, Witnica oraz SłońskJesteście członkami organizacji działającej na tym terenie albo nieformalną grupą aktywnych mieszkańców, którzy chcieliby coś zrobić na rzecz otoczenia i swojej społeczności?Macie pomysł, w jaki sposób zadbać o Wasze dobro wspólne, zaktywizować przyjaciół i sąsiadów wokół tego celu (dobrem wspólnym może być miejsce w Waszej miejscowości, pobliski teren przyrodniczy, Wasze dziedzictwo historyczne lub kulturowe, Wasze tradycje)? Poszukujemy projektów, które: Odpowiadają na realną potrzebę społeczności. Zastanówcie się, czego brakuje mieszkańcom Waszej miejscowości — miejsca spotkań, ciekawego programu spędzenia czasu z małymi dziećmi, a może akcji aktywizującej seniorów? Wasz wniosek powinien najpierw opisać tę potrzebę, a potem zaproponować działania, które ją zaspokoją.Trwają od 3 do 6 miesięcy (między 15 czerwca a 31 grudnia 2023). Nie dofinansowujemy akcji jednorazowych, np. festynu, koncertu, wycieczki. Projekt powinien być dłuższym, ale spójnym działaniem, który ma realny wpływ na Waszą społeczność.Zakładają zaangażowanie grupy mieszkańców i wolontariuszy. W Działaj Lokalnie nie wystarczy wydać pieniędzy, aby „ktoś przyjechał i wszystko dla nas zrobił”. Trzeba pokazać wspólne działanie, pracę i zaangażowanie! Ścieżki tematyczne: W ogólnopolskim Programie Działaj Lokalnie w roku 2023 funkcjonują trzy ścieżki tematyczne, w ramach których m.in. można składać wnioski. 1 – „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” – wsparcie mogą otrzymać inicjatywy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Środki mogą zostać przeznaczone na wsparcie społeczności lokalnych, które przyjmują uchodźców, zapewniają działania integracyjne, pomoc prawną, edukacyjną, psychologiczną i inne. 2 – „Działaj ekologicznie” – ścieżka jest kontynuacją udanego pilotażu realizowanego w latach 2021 i 2022. Wszystkie ODL mają dostęp do materiałów edukacyjnych, zestawów narzędzi i scenariuszy dotyczących zmian klimatu i innych wyzwań ekologicznych. ODL wyposażone zostały w wiedzę, którą mogą dzielić się z Wnioskodawcami. 3 – „Młodzież działa lokalnie” – ścieżka, w której dorosła młodzież (w wieku 18-26 lat) będzie mogła przyjąć globalną perspektywę, działając jednocześnie w lokalnych kontekstach. To młodzież w oparciu o własne spostrzeżenia i perspektywy może decydować o zakresie tematycznym swoich przedsięwzięć, działaniach, odbiorcach, budżecie. W organizację Projektu może być zaangażowana młodzież od 13 roku życia. WKŁAD WŁASNY W planowanym projekcie konieczne jest założenie wkładu własnego. Musi to być przynajmniej 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego 5% w postaci finansowej. Pozostały wkład może być przedstawiony w formie rzeczowej, pracy społecznej lub wolontariatu. JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Wniosek składa: organizacja pozarządowa samodzielniegrupa nieformalna za pośrednictwem innej organizacji lub instytucji (np. gminnego ośrodka kultury lub biblioteki) UWAGA! ZMIANA TERMINU NABORU! -> Ostateczny termin składania wniosków: 30.05.2023 Nabór trwa od 24 kwietnia  do 24 maja 2023. Wnioski składane są wyłącznie przez Generator wniosków on-line. Wnioskodawcy nie przygotowują żadnych załączników ani dokumentów papierowych. DO POBRANIA: REGULAMIN WNIOSEK Więcej Informacji: Marta Stachowska Tel.: 603-112-487 E-mail: m.stachowska@fundacjacp.org

Organizacje pozarządowe
Pożegnanie Lata – Piknik z ekonomią społeczną
6 września, 2022

Pożegnanie Lata – Piknik z ekonomią społeczną

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do udziału w „Pożegnaniu Lata – Pikniku z ekonomią społeczną”. 11 września w godz. 12.00 – 17.00 – na zielonogórskiej Dzikiej Ochli. Poznaj lubuskie przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej! Czy wiesz, że w województwie lubuskim działa ponad 100 przedsiębiorstw społecznych, które dają zatrudnienie m.in. osobom z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnym czy wychodzącym z kryzysu bezdomności? Podczas naszego pikniku na Dzikiej Ochli będziesz miał okazję poznać część z nich. Wspólnie z podmiotami ekonomii społecznej przygotowaliśmy liczne warsztaty, stoiska oraz gry i zabawy – dla małych i dużych. Szczegóły poniżej! Pożegnanie Lata – Piknik z ekonomią społeczną – lista wystawców i warsztatów11 września (niedziela), godz. 12.00 – 17.00Dzika Ochla k. Zielonej Góry Fundacja Akaal Centrum Warsztatowo–Zajęciowe – joga, relaksacja oraz masaże dźwiękiem. Fundacja Akademia Zdrowej Rodziny – stoisko ze zdrowymi przekąskami – przygotowywanie past, deserów, sałatek oraz koktajli, edukacja w zakresie doboru produktów oraz wprowadzania zdrowych zamienników do diety, pogadanki na temat zdrowego odżywiania, porady żywieniowe; Fundacja Angel Home – „chmurka ze sznurka” wycinanie papierowych chmurek, dekorowanie ich i wieszanie na sznurku, robienie bransoletek; Fundacja Eduinspiracje – dekorowanie świeczników odlanych z gipsu; Fundacja Edukacji M. Montessori Ziarenko Wielkości – wyciskanie świeżych owoców oraz warzyw na soki – degustacja; Fundacja Entropia – tworzenie własnych kompozycji soli ziołowych, do dyspozycji uczestników będą bryły soli kamiennej, moździerze, młynki, oraz zestaw ziół do wyboru, samodzielne robienie ziołowej herbaty ucząc się oksydacji enzymatycznej ziół; malowanie ziołowych kolorowanek; Fundacja Kreartywni – „Wymaluj marzenia” próba stworzenia własnego obrazu, mapy marzeń, przy pomocy pędzla i farb. Do dyspozycji uczestników warsztatów będą duże arkusze papieru oraz nielimitowany czas twórczy. Kartki po skończonych działaniach zostaną spięte w jedną całość, oprawione; próba stworzenia klimatu jak w Malorcie; Fundacja Niesamowita – malowanie twarzy, plecenie warkoczyków, brokatowe tatuaże, przeciąganie liny, rzucanie do celu i inne zajęcia ruchowe; Fundacja Otwarty Umysł Fundacja Panopticum – nauka zdobienia wypalonej ceramiki różnymi technikami nie wymagającymi ponownego wypału (malarstwo, patyna, decoupage, kolaż); Fundacja Rozwoju Niebieska Strefa – wsparcie dla rodzin, namiot escape room; Fundacja ze Sztuką na Tak – przedstawienie teatralne; Stowarzyszenie Gwiazdka z Nieba – animacje dla dzieci; Stowarzyszenie Po drugiej stronie Cukru – tematy dotyczące zdrowia, cukrzycy; Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty – warsztaty rękodzielnicze przy wykorzystaniu naturalnych materiałów, kreatywne rzeczy z papierowych talerzyków; do robienia zwierzęta, owoce, afrykańskie ozdoby na szyję w oparciu o kreatywność i wyobraźnie dzieci; Spółdzielnia Socjalna Gelato Makers – sprzedaż lodów rzemieślniczych; Spółdzielnia Socjalna Partner – sprzedaż dań z grilla; Spółdzielnia Socjalna Żywioły – fotobudka; Warsztaty Terapii Zajęciowej Fuzja filia „Tęcza” Zielona Góra – sprzedaż rękodzieła; Warsztaty Terapii Zajęciowej Fuzja filia „Winnica” Zielona Góra – sprzedaż rękodzieła. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Rozkręcamy społeczny biznes!” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Organizacje pozarządowe
29 czerwca, 2022

Wyniki Działaj Lokalnie 2022

Z dużą satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Komisja konkursowa postanowiła dofinansować 10 z 23 nadesłanych wniosków. Łącznie przekażemy na Państwa działania 55 000.00 zł Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Programu „Działaj Lokalnie ” –> DO POBRANIA W pracach komisji udział wzięło 5 osób reprezentujących różne środowiska i różne lokalizacje województwa lubuskiego. Każda z tych osób miała za zadanie ocenić projekty pod kątem innowacyjności pomysłu, zaangażowania i współpracy mieszkańców w ich realizację, pożyteczności, trafności zdiagnozowanych problemów, na które odpowiadały projekty, czy też adekwatności zaproponowanych działań do celu jaki zamierzano osiągnąć. Do przyznania było maksymalnie 40 punktów. Każdy projekt oceniało dwóch ekspertów a wynik punktowy to średnia ich ocen. W ciągu najbliższego tygodnia skontaktujemy się z Państwem w sprawie podpisania umów o dofinansowanie. Serdecznie gratulujemy Laureatom tegorocznej edycji!

Ogłoszenia
Nasiąkłam miłością do człowieka
4 lutego, 2022

Nasiąkłam miłością do człowieka

Edyta Czeczkova, prezeska Fundacji Spełnienie ze Szprotawy w województwie lubuskim, laureatka trzeciej edycji akcji Zwykły Bohater (w kategorii obywatelskiej, organizowanej przez telewizję TVN, Onet i Bank BPH) opowiada Marcie-Nadrzyckiej-Soczek o tym, co to znaczy czynić dobro, co dała jej babcia, jak założyła fundację, jak mądrze pomagać i co ma z tym wspólnego depresja, jak wychować młodych wolontariuszy, jak budować organizację i sieć współpracy, jak informować o swoich działaniach oraz jak dobrze wykorzystać czas pandemii. Edyta Czeczkova prowadzi fundację od 10 lat, jednak już wiele lat wcześniej aktywnie angażowała się w pomoc dzieciom z ubogich rodzin. Jak sama mówi, nie jest bohaterem, jest wolontariuszką. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy. 

Organizacje pozarządowe
Jak napisać dobry wniosek?
11 stycznia, 2022

Jak napisać dobry wniosek?

Nie wiesz od czego zacząć? Próbowałaś/eś pisać wniosek, ale bez sukcesu? Chciałabyś/chciałbyś dowiedzieć się, jak być bardziej skutecznym? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Marty Nadrzyckiej-Soczek i Renaty Wcisło z Fundacji Piętro Wyżej o tym, jak napisać dobry wniosek.  DLA PAMIĘCI – POBIERZ ściągę i powieść nad biurkiem.  Dziękujemy i zapraszamy na kolejne nasze szkolenia. 

Organizacje pozarządowe
Bądźmy w kontakcie!