Nabór Działaj Lokalnie czas start!

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum ogłasza kolejny nabór wniosków w Programie „Działaj Lokalnie”!


Czym jest „Działaj Lokalnie”?
To ogólnopolski program grantowy dedykowany organizacjom i grupom nieformalnym z obszarów wiejskich oraz małych miast. Jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, koordynowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum jest lokalną organizacją grantową Programu (tzw. Ośrodkiem Działaj Lokalnie) do której wnioski składać mogą mieszkańcy m.in. gminy Słubice.

W Programie dofinansujemy projekty, które mobilizują mieszkańców do działania na rzecz dobra wspólnego.

Jak wygląda finansowanie w ramach Programu?

W tegorocznym naborze na wszystkie projekty grantowe przeznaczono 55.000,00 zł. Kwota dofinansowania pojedynczego grantu nie może przekroczyć 6.000,00 zł.

Dla kogo jest „Działaj Lokalnie”?
Jeśli na wszystkie pytania odpowiecie „TAK” — Działaj Lokalnie jest dla Was!

  1. Jesteście mieszkańcami jednej z wymienionych gmin: Słubice, Górzyca, Cybinka Rzepin, Krosno Odrzańskie, Gubin, Dąbie, Maszewo, Bobrowice, Bytnica, Kostrzyn nad Odrą, Witnica oraz Słońsk
  2. Jesteście członkami organizacji działającej na tym terenie albo nieformalną grupą aktywnych mieszkańców, którzy chcieliby coś zrobić na rzecz otoczenia i swojej społeczności?
  3. Macie pomysł, w jaki sposób zadbać o Wasze dobro wspólne, zaktywizować przyjaciół i sąsiadów wokół tego celu (dobrem wspólnym może być miejsce w Waszej miejscowości, pobliski teren przyrodniczy, Wasze dziedzictwo historyczne lub kulturowe, Wasze tradycje)?

Poszukujemy projektów, które:

  • Odpowiadają na realną potrzebę społeczności. Zastanówcie się, czego brakuje mieszkańcom Waszej miejscowości — miejsca spotkań, ciekawego programu spędzenia czasu z małymi dziećmi, a może akcji aktywizującej seniorów? Wasz wniosek powinien najpierw opisać tę potrzebę, a potem zaproponować działania, które ją zaspokoją.
  • Trwają od 3 do 6 miesięcy (między 15 czerwca a 31 grudnia 2023). Nie dofinansowujemy akcji jednorazowych, np. festynu, koncertu, wycieczki. Projekt powinien być dłuższym, ale spójnym działaniem, który ma realny wpływ na Waszą społeczność.
  • Zakładają zaangażowanie grupy mieszkańców i wolontariuszy. W Działaj Lokalnie nie wystarczy wydać pieniędzy, aby „ktoś przyjechał i wszystko dla nas zrobił”. Trzeba pokazać wspólne działanie, pracę i zaangażowanie!

Ścieżki tematyczne:
W ogólnopolskim Programie Działaj Lokalnie w roku 2023 funkcjonują trzy ścieżki tematyczne, w ramach których m.in. można składać wnioski.

1 – „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” – wsparcie mogą otrzymać inicjatywy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Środki mogą zostać przeznaczone na wsparcie społeczności lokalnych, które przyjmują uchodźców, zapewniają działania integracyjne, pomoc prawną, edukacyjną, psychologiczną i inne.

2 – „Działaj ekologicznie” – ścieżka jest kontynuacją udanego pilotażu realizowanego w latach 2021 i 2022. Wszystkie ODL mają dostęp do materiałów edukacyjnych, zestawów narzędzi i scenariuszy dotyczących zmian klimatu i innych wyzwań ekologicznych. ODL wyposażone zostały w wiedzę, którą mogą dzielić się z Wnioskodawcami.

3 – „Młodzież działa lokalnie” – ścieżka, w której dorosła młodzież (w wieku 18-26 lat) będzie mogła przyjąć globalną perspektywę, działając jednocześnie w lokalnych kontekstach. To młodzież w oparciu o własne spostrzeżenia i perspektywy może decydować o zakresie tematycznym swoich przedsięwzięć, działaniach, odbiorcach, budżecie. W organizację
Projektu może być zaangażowana młodzież od 13 roku życia.

WKŁAD WŁASNY

W planowanym projekcie konieczne jest założenie wkładu własnego. Musi to być przynajmniej 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego 5% w postaci finansowej. Pozostały wkład może być przedstawiony w formie rzeczowej, pracy społecznej lub wolontariatu.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek składa:

  • organizacja pozarządowa samodzielnie
  • grupa nieformalna za pośrednictwem innej organizacji lub instytucji (np. gminnego ośrodka kultury lub biblioteki)

UWAGA! ZMIANA TERMINU NABORU! -> Ostateczny termin składania wniosków: 30.05.2023

Nabór trwa od 24 kwietnia  do 24 maja 2023. Wnioski składane są wyłącznie przez Generator wniosków on-line. Wnioskodawcy nie przygotowują żadnych załączników ani dokumentów papierowych.

DO POBRANIA:

REGULAMIN

WNIOSEK

Więcej Informacji:

Marta Stachowska

Tel.: 603-112-487

E-mail: m.stachowska@fundacjacp.org

Bądźmy w kontakcie!