Nabór Działaj Lokalnie czas start!
24 kwietnia, 2023

Nabór Działaj Lokalnie czas start!

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum ogłasza kolejny nabór wniosków w Programie „Działaj Lokalnie”! Czym jest „Działaj Lokalnie”? To ogólnopolski program grantowy dedykowany organizacjom i grupom nieformalnym z obszarów wiejskich oraz małych miast. Jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, koordynowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum jest lokalną organizacją grantową Programu (tzw. Ośrodkiem Działaj Lokalnie) do której wnioski składać mogą mieszkańcy m.in. gminy Słubice. W Programie dofinansujemy projekty, które mobilizują mieszkańców do działania na rzecz dobra wspólnego. Jak wygląda finansowanie w ramach Programu? W tegorocznym naborze na wszystkie projekty grantowe przeznaczono 55.000,00 zł. Kwota dofinansowania pojedynczego grantu nie może przekroczyć 6.000,00 zł. Dla kogo jest „Działaj Lokalnie”? Jeśli na wszystkie pytania odpowiecie „TAK” — Działaj Lokalnie jest dla Was! Jesteście mieszkańcami jednej z wymienionych gmin: Słubice, Górzyca, Cybinka Rzepin, Krosno Odrzańskie, Gubin, Dąbie, Maszewo, Bobrowice, Bytnica, Kostrzyn nad Odrą, Witnica oraz SłońskJesteście członkami organizacji działającej na tym terenie albo nieformalną grupą aktywnych mieszkańców, którzy chcieliby coś zrobić na rzecz otoczenia i swojej społeczności?Macie pomysł, w jaki sposób zadbać o Wasze dobro wspólne, zaktywizować przyjaciół i sąsiadów wokół tego celu (dobrem wspólnym może być miejsce w Waszej miejscowości, pobliski teren przyrodniczy, Wasze dziedzictwo historyczne lub kulturowe, Wasze tradycje)? Poszukujemy projektów, które: Odpowiadają na realną potrzebę społeczności. Zastanówcie się, czego brakuje mieszkańcom Waszej miejscowości — miejsca spotkań, ciekawego programu spędzenia czasu z małymi dziećmi, a może akcji aktywizującej seniorów? Wasz wniosek powinien najpierw opisać tę potrzebę, a potem zaproponować działania, które ją zaspokoją.Trwają od 3 do 6 miesięcy (między 15 czerwca a 31 grudnia 2023). Nie dofinansowujemy akcji jednorazowych, np. festynu, koncertu, wycieczki. Projekt powinien być dłuższym, ale spójnym działaniem, który ma realny wpływ na Waszą społeczność.Zakładają zaangażowanie grupy mieszkańców i wolontariuszy. W Działaj Lokalnie nie wystarczy wydać pieniędzy, aby „ktoś przyjechał i wszystko dla nas zrobił”. Trzeba pokazać wspólne działanie, pracę i zaangażowanie! Ścieżki tematyczne: W ogólnopolskim Programie Działaj Lokalnie w roku 2023 funkcjonują trzy ścieżki tematyczne, w ramach których m.in. można składać wnioski. 1 – „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” – wsparcie mogą otrzymać inicjatywy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Środki mogą zostać przeznaczone na wsparcie społeczności lokalnych, które przyjmują uchodźców, zapewniają działania integracyjne, pomoc prawną, edukacyjną, psychologiczną i inne. 2 – „Działaj ekologicznie” – ścieżka jest kontynuacją udanego pilotażu realizowanego w latach 2021 i 2022. Wszystkie ODL mają dostęp do materiałów edukacyjnych, zestawów narzędzi i scenariuszy dotyczących zmian klimatu i innych wyzwań ekologicznych. ODL wyposażone zostały w wiedzę, którą mogą dzielić się z Wnioskodawcami. 3 – „Młodzież działa lokalnie” – ścieżka, w której dorosła młodzież (w wieku 18-26 lat) będzie mogła przyjąć globalną perspektywę, działając jednocześnie w lokalnych kontekstach. To młodzież w oparciu o własne spostrzeżenia i perspektywy może decydować o zakresie tematycznym swoich przedsięwzięć, działaniach, odbiorcach, budżecie. W organizację Projektu może być zaangażowana młodzież od 13 roku życia. WKŁAD WŁASNY W planowanym projekcie konieczne jest założenie wkładu własnego. Musi to być przynajmniej 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego 5% w postaci finansowej. Pozostały wkład może być przedstawiony w formie rzeczowej, pracy społecznej lub wolontariatu. JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Wniosek składa: organizacja pozarządowa samodzielniegrupa nieformalna za pośrednictwem innej organizacji lub instytucji (np. gminnego ośrodka kultury lub biblioteki) UWAGA! ZMIANA TERMINU NABORU! -> Ostateczny termin składania wniosków: 30.05.2023 Nabór trwa od 24 kwietnia  do 24 maja 2023. Wnioski składane są wyłącznie przez Generator wniosków on-line. Wnioskodawcy nie przygotowują żadnych załączników ani dokumentów papierowych. DO POBRANIA: REGULAMIN WNIOSEK Więcej Informacji: Marta Stachowska Tel.: 603-112-487 E-mail: m.stachowska@fundacjacp.org

Organizacje pozarządowe
Działaj Lokalnie Czas Start!
20 kwietnia, 2022

Działaj Lokalnie Czas Start!

Zapraszamy wszystkich, którzy mają pomysły na zmianę swojego najbliższego otoczenia do udziału w kolejnej edycji konkursu Działaj Lokalnie. Wnioski można składać do 31 maja. Maksymalna kwota dotacji to 6000 zł. Kto może wziąć udział w konkursie? – organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, zarejestrowane koła gospodyń wiejskich) – grupy nieformalne działające przy instytucjach bądź organizacjach pozarządowych (w których imieniu wniosek składa dana instytucja) – grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie (np. grupa mieszkańców osiedla, wsi) Na co można uzyskać dofinansowanie? Grant w wysokości do 6000 zł można dostać na projekty aktywizujące mieszkańców wokół sprawy na rzecz dobra wspólnego. Może to być np. budowa altanki, placu zabaw, organizacja wypoczynku, warsztatów czy pikniku. Z związku z wojną na Ukrainie wprowadzono także specjalną ścieżkę “Działaj Lokalnie i solidarnie z Ukrainą”, co oznacza że dotacje mogą być przeznaczone na wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Co trzeba zrobić? Po pierwsze obudzić w sobie duszę społecznika! Przemyśleć, co można zmienić w najbliższym otoczeniu, zaangażować mieszkańców do wspólnych działań, wyzwolić społeczną energię. Po opracowaniu koncepcji – należy złożyć wniosek o dofinansowanie. W jaki sposób składa się wniosek? Wniosek należy złożyć w Generatorze dostępnym TUTAJ Do kiedy można złożyć wniosek? Wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem generatora w terminie do 31 maja 2022r. do godziny 23.59. Kiedy projekty mogą być realizowane? Zgodnie z Regulaminem projekty nie mogą być akcyjne, a powinny trwać min. 3 miesiące –  max 6 miesięcy w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2022r. Wyjątek stanowią działania niwelujące negatywne skutki pandemii oraz dotyczące wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. Chcesz dowiedzieć się więcej lub skonsultować wniosek? Osoba do kontaktu: Marta Stachowska telefon: 603-112-487, e-mail: m.stachowska@fundacjacp.org PLIKI DO POBRANIA: Regulamin Wzór wniosku

Ogłoszenia
Wyniki Działaj Lokalnie 2021
30 czerwca, 2021

Wyniki Działaj Lokalnie 2021

Z dużą satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Komisja konkursowa postanowiła dofinansować 10 z 23 nadesłanych wniosków (1 odrzucony formalnie). Łącznie przekażemy na Państwa działania 55 000.00 zł Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Programu „Działaj Lokalnie ” –> DO POBRANIA W pracach komisji udział wzięło 6 osób reprezentujących różne środowiska i różne lokalizacje województwa lubuskiego. Każda z tych osób miała za zadanie ocenić projekty pod kątem innowacyjności pomysłu, zaangażowania i współpracy mieszkańców w ich realizację, pożyteczności, trafności zdiagnozowanych problemów, na które odpowiadały projekty, czy też adekwatności zaproponowanych działań do celu jaki zamierzano osiągnąć. Do przyznania było maksymalnie 40 punktów. Każdy projekt oceniało trzech ekspertów a wynik punktowy to średnia ich ocen. W ciągu najbliższego tygodnia skontaktujemy się z Państwem w sprawie podpisania umów o dofinansowanie. Serdecznie gratulujemy Laureatom tegorocznej edycji!

Ogłoszenia
Godzina z Ośrodkiem Działaj Lokalnie w Słubicach
14 maja, 2021

Godzina z Ośrodkiem Działaj Lokalnie w Słubicach

19 maja o godz. 14.00 zapraszamy na spotkanie informacyjne online dla wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o dotacje w ramach tegorocznego naboru Działaj Lokalnie. Przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu Słubic, Górzycy, Cybinki, Rzepina, Krosna Odrzańskiego, Gubina (gmina wiejska i miejska), Dąbia, Maszewa, Bobrowic, Bytnicy, Kostrzyna nad Odrą, Witnicy i Słońska, zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym (w formie webinarium) dotyczącym naboru wniosków w ramach lokalnego konkursu grantowego Działaj Lokalnie prowadzonego przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum. W trakcie spotkania dowiecie się m.in. kto może ubiegać się o granty, jakie pomysły mogą uzyskać wsparcie, gdzie i kiedy mogą być realizowane oraz odpowiemy na Wasze pytania. Spotkanie poprowadzi Marta Stachowska koordynatora Ośrodka Działaj Lokalnie w Słubicach. Zobacz nagranie ze spotkania 19 maja 2021 r.

Lokalne inicjatywy
Nabór Działaj Lokalnie
23 kwietnia, 2021

Nabór Działaj Lokalnie

Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji programu grantowego Działaj Lokalnie! Jak co roku Fundacja na rzecz Collegium Polonicum do programu zaprasza  organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które mają swoją siedzibę oraz planują prowadzić działania w gminach: Słubice, Górzyca, Cybinka Rzepin, Krosno Odrzańskie, Gubin, Dąbie, Maszewo, Bobrowice, Bytnica, Kostrzyn nad Odrą, Witnica oraz Słońsk. W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2021” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Wnioski można składać do 31 maja 2021 roku wyłącznie drogą elektroniczną: http://system.dzialajlokalnie.pl/ Szczegółowe informacje na temat konkursu w REGULAMINIE Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach Programu można uzyskać u: Marta Stachowska koordynator „Działaj Lokalnie” Tel. 603 112 487, e-mail: m.stachowska@fundacjacp.org

Ogłoszenia
Umowy Działaj Lokalnie podpisane!
22 lipca, 2019

Umowy Działaj Lokalnie podpisane!

W tym roku ekipa ośrodka Działaj Lokalnie, który prowadzi nasza fundacja, odwiedziła po kolei wszystkich, którzy będą realizować projekty. Będzie się działo naprawdę dużo! Do tegorocznej edycji zgłoszone zostały aż 33 projekty. Komisja miała trudny wybór – dofinansowanie otrzymało 9 z nich. I właśnie tych 9 najlepszych odwiedziła Marta Stachowska, koordynator programu, żeby podpisać umowę, uścisnąć rękę i życzyć powodzenia! To za każdym razem niesamowite zobaczyć, ile dobrego można zrobić za 6 tys. zł dotacji i jak ciekawe pomysły zrealizować. Oto tegoroczni beneficjenci: Stowarzysznie Raduszczanka W Starym Raduszcu, w nowej świetlicy, która właśnie jest budowana, będzie działało koło kulinarne. Panie będą gotowały i rozmawiały, co jeszcze warto razem fajnego robić. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKARPA z Krosna Odrzańskiego Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKARPA z Krosna Odrzańskiego poprowadzi Szkółkę malarską z legendą. Dzieci i młodzież namalują krośnieńskie legendy, a na zakończenie odbędzie się wystawa. Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO Cybinka już niedługo będzie pachniała lawendą! Zadba o to Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO. Wszędzie gdzie się uda, zasadzona zostanie lawenda, odbędą się warsztaty, a na zakończenie lawendowa biesiada. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Chrobry” Drzeńsko Piękniej będzie także wokół Wiejskiego Klubu Kultury w Drzeńsku, a to za sprawą Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Chrobry” Drzeńsko. Piłkarze z klubu, jako wolontariusze pomogą stworzyć klomby wokół świetlicy, odmalują terenową szachownicę i zbudują miejsce na ognisko. Koło Gospodyń Wiejskich w Lubogoszczy Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lubogoszczy zajmą się boiskiem. Powstanie tu wiata, miejsce spotkań, w którym m.in. mieszkańcy razem zbudują wieniec dożynkowy, tradycyjnymi metodami. Grupa nieformalna Parafialny Zespół Ekologiczny w Bytnicy Grupa nieformalna zajmie się tworzeniem społecznych ogrodów świętego Franciszka w siedmiu miejscowościach w okolicy Bytnicy. Będą to ekologiczne miejsca do odpoczynku, sprzyjające nie tylko ludziom, ale także owadom, małym zwierzętom – wszyscy będą w nich żyli w zgodzie. Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Humanitas Kolejne miejsce spotkań powstanie w  Ługach Górzyckich. Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Humanitas zachęci mieszkańców do tego, żeby wspólnie zbudowali wiatę i zadbali o teren wokół. Grupa nieformalna Teraz My! Nieco inną tematyką zajmie się grupa nieformalna „Teraz My!” Słubice. Uruchomią Mobilny Punkt Szkoleniowy i będą uczyć udzielania pierwszej pomocy. A ci, których przeszkolą, nauczą tego innych. Grupa nieformalna działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy Do zdrowia odwołuje się również projekt „Akcja wakacje- owocowo-warzywne inspiracje” grupy nieformalnej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy. Dzięki nim dzieci w okolicznych miejscowościach same przygotują i zjedzą zdrowe śniadania, będą to kanapki, sałatki i świeżo wyciskane soki. I oby weszło im to w nawyk! Każdego z naszych beneficjentów odwiedzimy jeszcze co najmniej raz. I na bieżąco będziemy informować, co się u nich dzieje!

Lokalne inicjatywy
Wyniki Działaj Lokalnie 2019
25 czerwca, 2019

Wyniki Działaj Lokalnie 2019

Z dużą satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Komisja konkursowa postanowiła dofinansować 9 z 33 nadesłanych wniosków (1 odrzucony formalnie). Łącznie przekażemy na Państwa działania 55 000.00 zł Serdecznie gratulujemy! Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Programu „Działaj Lokalnie ” po posiedzeniu Lokalnej Komisji Grantowej w dniu 24.06.2019 r. –> do pobrania W pracach komisji udział wzięło 6 osób reprezentujących różne środowiska i różnych partnerów konkursu. Każda z tych osób miała za zadanie ocenić projekty pod kątem innowacyjności pomysłu, zaangażowania i współpracy mieszkańców w ich realizację, pożyteczności, trafności zdiagnozowanych problemów, na które odpowiadały projekty, czy też adekwatności zaproponowanych działań do celu jaki zamierzano osiągnąć. Do przyznania było maksymalnie 45 punktów. Każdy projekt oceniało trzech ekspertów a wynik punktowy to średnia ich ocen. Dotacje w kwotach do 6000 złotych Fundacja przyznała już po raz dwunasty, gdyż od 2006 roku jest częścią ogólnopolskiej sieci Ośrodków Działaj Lokalnie, których zadaniem jest organizacja konkursu oraz animowanie okolicy, w której działają do podejmowania aktywności obywatelskiej na rzecz dobra wspólnego. W tym okresie udało się jej rozdać 119 dotacji o wysokości ponad 475 tys. złotych. Środki na dotacje pochodzą w większości od Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W ciągu najbliższego tygodnia skontaktujemy się z Państwem w sprawie podpisania umów o dofinansowanie.

Ogłoszenia
Zakończyliśmy nabór wniosków w ramach Działaj Lokalnie!
5 czerwca, 2019

Zakończyliśmy nabór wniosków w ramach Działaj Lokalnie!

33 wnioski z 10 gmin wpłynęło w tegorocznym naborze w ramach programu Działaj Lokalnie. Dziękujemy serdecznie za wszystkie złożone wnioski. Teraz do pracy zabiera się Lokalna Komisja Grantowa. Wyniki konkursu i najlepsze projekty poznamy 25 czerwca!

Slider
Nabór wniosków do Działaj Lokalnie rozpoczęty!
23 kwietnia, 2019

Nabór wniosków do Działaj Lokalnie rozpoczęty!

Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji programu grantowego Działaj Lokalnie! Jak co roku do programu zaproszone są organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które mają swoją siedzibę, lub planują prowadzić działania w gminach: Słubice, Górzyca, Cybinka Rzepin, Krosno Odrzańskie, Gubin, Dąbie, Maszewo, Bobrowice, Bytnica, Kostrzyn nad Odrą, Witnica oraz Słońsk. Wnioski można składać do 31 maja 2019 roku wyłącznie drogą elektroniczną poprzez GENERATOR OFERT (nie ma potrzeby drukowania i podpisywania wniosków w kilku kopiach). W Programie Działaj Lokalnie  tak jak w poprzednich edycjach wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które: zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społecznościbędą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego, samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe. W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Natomiast  wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań. Wnioski o dotację w ramach Konkursu mogą składać: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa,grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Działania muszą być planowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące a nie dłuższy niż 6 miesięcy. Harmonogram konkursu powinien być zaplanowany w okresie: nie wcześniej niż 1 lipca 2019 r.  i nie później niż do 31 grudnia 2019 r. Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków programu Działaj Lokalnie  to 6.000 zł. Do niej ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25 %wartości dotacji (5% w postaci finansowej, pozostałe 20% w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy) Kontakt: Koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie Marta Stachowska tel. 603 112 487, e-mail: m.stachowska@fundacjacp.org Do pobrania: Regulamin DL 2019Wzór wniosku

Lokalne inicjatywy
Bądźmy w kontakcie!