Działaj Lokalnie Czas Start!

Zapraszamy wszystkich, którzy mają pomysły na zmianę swojego najbliższego otoczenia do udziału w kolejnej edycji konkursu Działaj Lokalnie. Wnioski można składać do 31 maja. Maksymalna kwota dotacji to 6000 zł.

Kto może wziąć udział w konkursie?

– organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, zarejestrowane koła gospodyń wiejskich)

– grupy nieformalne działające przy instytucjach bądź organizacjach pozarządowych (w których imieniu wniosek składa dana instytucja)

– grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie (np. grupa mieszkańców osiedla, wsi)

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Grant w wysokości do 6000 zł można dostać na projekty aktywizujące mieszkańców wokół sprawy na rzecz dobra wspólnego. Może to być np. budowa altanki, placu zabaw, organizacja wypoczynku, warsztatów czy pikniku. Z związku z wojną na Ukrainie wprowadzono także specjalną ścieżkę “Działaj Lokalnie i solidarnie z Ukrainą”, co oznacza że dotacje mogą być przeznaczone na wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Co trzeba zrobić?

Po pierwsze obudzić w sobie duszę społecznika! Przemyśleć, co można zmienić w najbliższym otoczeniu, zaangażować mieszkańców do wspólnych działań, wyzwolić społeczną energię. Po opracowaniu koncepcji – należy złożyć wniosek o dofinansowanie.

W jaki sposób składa się wniosek?

Wniosek należy złożyć w Generatorze dostępnym TUTAJ

Do kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem generatora w terminie do 31 maja 2022r. do godziny 23.59.

Kiedy projekty mogą być realizowane?

Zgodnie z Regulaminem projekty nie mogą być akcyjne, a powinny trwać min. 3 miesiące –  max 6 miesięcy w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2022r. Wyjątek stanowią działania niwelujące negatywne skutki pandemii oraz dotyczące wsparcia dla uchodźców z Ukrainy.

Chcesz dowiedzieć się więcej lub skonsultować wniosek?

Osoba do kontaktu:

Marta Stachowska

telefon: 603-112-487, e-mail: m.stachowska@fundacjacp.org

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin

Wzór wniosku

Bądźmy w kontakcie!