Rusza nabór wniosków Działaj Lokalnie 2024
8 kwietnia, 2024

Rusza nabór wniosków Działaj Lokalnie 2024

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach programu grantowego DZIAŁAJ LOKALNIE. Lokalny konkurs grantowy przeznaczony jest dla grup nieformalnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji z terenu gmin: Cybinka, Górzyca, Słubice, Rzepin, Krosno Odrzańskie, Dąbie, Gubin (gmina miejska), Gubin (gmina wiejska), Maszewo, Bobrowice, Bytnica, Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Słońsk. 8 kwietnia 2024 roku ruszył kolejny konkurs Programu “Działaj lokalnie”, realizowanego wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, finansowanego ze środków  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nabór potrwa od 8 kwietnia do 8 maja 2024. Pula przeznaczona na granty wynosi 55 000,00 zł. Maksymalna wysokość grantu to 6 000 zł. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec maja 2024 roku. Kto może ubiegać się o dotację? organizacje pozarządowe; stowarzyszenia zwykłe; oddziały terenowe organizacji pozarządowych; grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa; grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie) – po uzyskaniu zgody FCP. Siedziba podmiotu wnioskującego powinna znajdować się na terenie gmin Cybinka, Górzyca, Słubice, Rzepin, Krosno Odrzańskie, Dąbie, Gubin (gmina miejska), Gubin (gmina wiejska), Maszewo, Bobrowice, Bytnica, Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Słońsk Na co można uzyskać dotację?W ramach projektów będę mogły być realizowane działania służące zaangażowaniu lokalnych społeczności wokół wspólnego dobra. W roku 2024 r. prowadzone będą cztery ogólnopolskie ścieżki tematyczne. Uwypuklenie tych ścieżek ma na celu zwrócenie uwagi na najbardziej pożądane tematy Projektów. Nie oznacza to jednak, że lokalne Projekty mają dotyczyć wyłącznie tej tematyki. „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” – wsparcie mogą otrzymać inicjatywy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Środki mogą zostać przeznaczone na wsparcie społeczności lokalnych, które przyjmują uchodźców, zapewniają działania integracyjne, pomoc prawną, edukacyjną, psychologiczną i inne. „Działaj ekologicznie” – ścieżka jest kontynuacją udanego pilotażu realizowanego w latach 2021 i 2022. Wszystkie ODL mają dostęp do materiałów edukacyjnych, zestawów narzędzi i scenariuszy dotyczących zmian klimatu i innych wyzwań ekologicznych. ODL wyposażone zostały w wiedzę, którą mogą dzielić się z Wnioskodawcami. „Młodzież działa lokalnie” – ścieżka, w której dorosła młodzież (w wieku 18-26 lat) będzie mogła przyjąć globalną perspektywę, działając jednocześnie w lokalnych kontekstach. To młodzież w oparciu o własne spostrzeżenia i perspektywy może decydować o zakresie tematycznym swoich przedsięwzięć, działaniach, odbiorcach, budżecie. W organizację Projektu może być zaangażowana młodzież od 13 roku życia. W ramach „Szkoły Animacji Lokalnej” odbędzie się seria warsztatów i webinariów przygotowujących do projektowania i realizacji własnych projektów społecznych. „Jubileusze wolnej Polski” – ścieżka, w której dofinansowane będą przedsięwzięcia prowadzone w celu podkreślenia znaczenia dla lokalnych społeczności rocznic i jubileuszy obchodzonych w 2024 roku, tj.: 20 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 25 rocznica przystąpienia Polski do NATO oraz 35 rocznica wolnych wyborów parlamentarnych z 1989 roku. Zachęcamy do uwzględnienia w projektach działań, upamiętniających powyższe rocznice. Kiedy i jak wypełnić wniosek?Termin składania wniosków: 8 kwietnia – 8 maja 2024. Wnioski można składać tylko i wyłącznie poprzez  GENERATOR WNIOSKÓW. Jak rozplanować działania?Okres realizacji projektów to 1 czerwca-31 grudnia 2024 roku, pamiętając, że zamierzone działania muszą trwać minimum 3 a maksymalnie 6 miesięcy. Dokumentacja: Regulamin konkursu Wzór wniosku Karta oceny formalnej Karta oceny merytorycznej Kontakt: Ośrodek Działaj Lokalnie w Słubicach Marta Stachowska – Koordynator ODL tel.: 603-112-487 e-mail: m.stachowska@fundacjacp.org Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie”  dofinansowany jest ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Działaj Lokalnie
Rozmowy o działaniach na rzecz Collegium Polonicum
22 lutego, 2024

Rozmowy o działaniach na rzecz Collegium Polonicum

We wtorek 20 lutego, wspólnie z zaproszonymi gośćmi, rozmawialiśmy o planach i pomysłach na najbliższe działania w Collegium Polonicum. W naszym słubickim biurze gościliśmy: Wiceprezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina ds. Collegium – prof. dr Dagmarę Jajeśniak-Quast, Pełnomocnika Rektora UAM ds. dydaktyki w Collegium Polonicum – prof. UAM dr hab. Justynę Krauze-Pierz, p.o. Dyrektora Collegium Polonicum – dra Bartosza Jagurę, LL.M. oraz Zastępca dyrektora Collegium Polonicum – Ewę Bielewicz-Polakowską. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum reprezentowana była przez prezes Magdalenę Tokarską, członka zarządu prof. UAM dra hab. Grzegorz Podrucznego i koordynatorka Ośrodka Działaj Lokalnie Marta Stachowska. Spotkanie było okazją do porozmawiania o pomysłach i planach dotyczących społeczności Collegium Polonicum, w których fundacja może być partnerem i wsparciem. Dziękujemy za spotkanie, a także za życzliwą i owocną dyskusję.

Edukacja
Laureaci VII edycji konkursu “Biznes Wrażliwy Społecznie”
15 grudnia, 2023

Laureaci VII edycji konkursu “Biznes Wrażliwy Społecznie”

Gala konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie 2023 już za nami. W piątek, 15 grudnia po raz siódmy nagrodziliśmy lubuskie firmy wrażliwe społecznie. Wydarzenie w Pałac w Starym Kisielinie – filia Zielonogórskiego Ośrodka Kultury poprowadzili: Magdalena Tokarska – prezeska Fundacja na rzecz Collegium Polonicum i Leszek Jenek. Laureatami BWS 2023 zostali: FMD Jadwiga Wieczorek Zdrowy Bochen PHU PROFECTUS Marcelina Sikorska Toms Polska sp. z o.o. Wyróżnienia powędrowały do: Mobiltech Klimatyzacja Zielona Góra – Montaż Serwis Bartek Żak Nuwe translation&marketing Konrad Komorniczak Laureaci odebrali swoje nagrody z rąk podmiotów i przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Do wręczenia nagród zaprosiliśmy w tym roku: Małgorzatę Ambroży z Katolickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Piotr Frołowicz z Grupa Alivio Spn.s oraz Mateusz Czechowski ze spółdzielni socjalnej Alternatywy – Aktywna Przestrzeń Seniora. Osobiste podziękowania firmie Toms Polska na ręce dyrektora generalnego Tomasza Kwiatkowskiego złożyła wiceprezydent Nowa Sól Karina Jarosz. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele pozostałych firm zgłoszonych do tegorocznego konkursu oraz laureaci i wyróżnieni w poprzednich edycjach. O poczęstunek na wydarzeniu zadbały firmy uczestniczące w poprzednich edycjach konkursu Ciacha Ewy i TEMAR – Kompleks Wypoczynkowy w Dąbiu. Konkurs Biznes Wrażliwy Społecznie ma na celu pokazywanie i nagradzanie lubuskich przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społeczną. Konkurs jest prowadzony przez Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. FMD Jadwiga Wieczorek – prowadzi franczyzę sieci McDonalds w trzech miejscowościach województwa lubuskiego. Zatrudnia ok. 30 osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Współpracuje z Warsztatami Terapii Zajęciowej Fuzja w Zielonej Górze oraz systematycznie wspiera finansowo oraz w formie darowizn podopiecznych Katolickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Zdrowy Bochen PHU PROFECTUS Marcelina Sikorska to założona w 2018 r. domowa piekarnia z Zielonej Góry. Jej właścicielka, Pani Marcelina Sikorska, aktywnie włącza się w liczne akcje charytatywne, przekazując na festyny, kiermasze czy licytacje swoje wypieki. Stale wspiera zielonogórską Jadłodzielnię. Swoją pomoc przekazuje również naszym wschodnim sąsiadom z Ukrainy. Toms Polska sp. z o.o. – to duży duński producent słodyczy z długoletnią tradycją. Jeden z zakładów produkcyjnych firmy znajduje się Nowej Soli. Firma włączyła się w akcję i ufundowała budowę placu zabaw na terenie CAS – Centrum Aktywności Społecznej Nowa Sól . Wartość tej inwestycji to 140 tys. zł. Powstały plac zabaw stanowi przestrzeń integracji dla dzieci. Służy m.in. podopiecznym organizacji pozarządowych prowadzących działalność w nowosolskim CAS-ie. Mobiltech Klimatyzacja Zielona Góra – Montaż Serwis Bartosz Żak – to jednoosobowa firma zaangażowana i włączająca w działania charytatywne innych zielonogórskich małych przedsiębiorców. Właściciel firmy, Pan Bartosz Żak, w swoich mediach społecznościowych zachęca innych do włączania się w prowadzone akcje dobroczynne m.in. dla najmłodszych, zwierząt, czy na pomoc dla Ukrainy. Każda akcja prowadzona jest w sposób spontaniczny, ale z ogromnym zaangażowaniem. Nuwe translation&marketing Konrad Komorniczak – to firma zajmująca się usługami w zakresie profesjonalnych tłumaczeń i marketingu. Jedną z wartości firmy wyznawaną przez jej właściciela Pana Konrada Komorniczaka jest promowanie prozdrowotnych postaw, dlatego NUWE wspiera finansowo i marketingowo dwa zielonogórskie kluby piłkarskie. Na stałe NUWE współpracuje z przedsiębiorstwem społecznym Dalej Razem sp z o o zlecając produkcję materiałów promocyjnych w drukarni WYDRUKUJEMY.TO zatrudniającej m.in. osoby ze spektrum autyzmu. Od 2021 r. firma tworzy i wydaje magazyn kulturalny Odwilż, który jest dostępny w formie elektronicznej. Fot. Tomasz Browarczyk Konkurs Biznes Wrażliwy Społecznie realizuje Fundacja na rzecz Collegium PolonicumDziałania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Grant instytucjonalny
Lubuskie Forum Organizacji Pozarządowych już za nami
22 października, 2023

Lubuskie Forum Organizacji Pozarządowych już za nami

Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych m.in. z Gorzowa Wlkp., Szprotawy, Witnicy czy Żagania spotkało się w sobotę, 21 października 2023 r. w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze podczas Lubuskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Forum otworzyli gospodarze wydarzenia Magdalena Tokarska i Adam Szulczewski z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Opowiadając m.in. o działaniach FCP realizowanych w ramach grantu instytucjonalnego finansowanego z Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Prezeska OFOP Karolina Dreszer-Smalec zaprezentowała i opowiedziała jak wyglądała praca nad propozycjami obywatelskimi dla Polski.O tym jak budować potencjał lubuskiego sektora pozarządowego ze środków EFS+ mówił Kuba Wygnanski prezes Fundacja Stocznia.Z kolei Adam Misiaszek – zastępca dyrektora Departamentu EFS w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Lubuskie-go zaprezentował możliwości realizacji działań przez NGO-sy w ramach środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.Magdalena Janosz ze Stowarzyszenie Kurka Wodna z Katowic zachęcała do korzystania z innowacji społecznej „Cenny Plastik” – rozwiązań pozwalających dać drugie życie przedmiotom wykonanym z plastiku.O tym jak skutecznie prowadzić rzecznictwo na rzecz sektora pozarządowego opowiadał Piotr Frączak – koordynator Programu Rzecznictwa Krajowego OFOP. Forum zakończyła debata: Przyszłość sektora obywatelskiego w Polsce – 20 lat ustawy o działalności pożytku publicznego. O tym jakie wnioski i rekomendacje na przyszłość, płyną z doświadczeń ostatnich 20 lat rozmawiali:Karolina Dreszer-Smalec – prezeska OFOP,dr Agnieszka Opalińska – z Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego , dyrektor biura Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego G,Piotr Frączak – koordynator Programu Rzecznictwa Krajowego OFOP,Kuba Wygnański – prezes Fundacji Stocznia. Gorące podziękowania kierujemy do wszystkich gości i uczestników forumUkłony przesyłamy zespołowi Regionalne Centrum Animacji Kultury (z dyrektor Izabela Kumor-Pilarczyk na czele !) za możliwość skorzystania z zasobów Centrum Kreatywnej Kultury. Fotorelacja: Karol Kolba Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Grant instytucjonalny
Magdalena Tokarska w składzie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
12 czerwca, 2023

Magdalena Tokarska w składzie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Z wielką radością informujemy, że Prezeska Fundacji na rzecz Collegium Polonicum – Magdalena Tokarska – została powołana w skład Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego. Nasza prezeska została powołana po raz drugi do grona osób, które wspierają Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w działaniach zmierzających do rozwoju ekonomii społecznej na terenie naszego województwa. Po raz pierwszy komitet został powołany na mocy ustawy o ekonomii społecznej i jego kadencja potrwa trzy lata. W skład RKRES wchodzą 24 osoby. Serdecznie gratulujemy wszystkim nominowanym! Pełny skład komitetu dostępny jest na stronie internetowej ROPS Zielona Góra https://polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Gorne-menu/AKTUALNOSCI/Powolany-zostal-Regionalny-Komitet-Rozwoju-Ekonomii-Spolecznej-Wojewodztwa-Lubuskiego-RKRES-na-lata-2023-2026

Slider
II  Słubicko-Frankfurcki Piknik Obywatelski
4 maja, 2023

II Słubicko-Frankfurcki Piknik Obywatelski

Gmina Słubice i Miasto Frankfurt nad Odrą serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców obydwu miast na Drugi Słubicko-Frankfurcki Piknik Obywatelski. Wydarzenie odbędzie się w ramach Europejskiego Święta Sąsiadów w piątek, 12 maja 2023r. od godz. 17:00 do godz. 20:00 na Placu Sybiraków w Słubicach. Tematem przewodnim tegorocznego pikniku będzie ekologia w Dwumieście – wizja przyjaznego środowiska, atrakcyjnego i wspólnego Dwumiasta. Dla mieszkańców w każdym wieku przygotowane będą warsztaty ekologiczne prowadzone przez polskich i niemieckich fachowców: „Ekologia na co dzień – Co mogę zrobić na swoim balkonie, w swoim ogrodzie lub na placu zieleni przed swoim blokiem?” Podczas warsztatu uczestnicy będą mogli przekonać się, że idea ogrodnictwa zero waste jest możliwa i całkiem prosta. Będzie możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej do prowadzenia własnego ogródka czy zieleni na balkonie. „ Mój recykling- drugie życie dla przedmiotów”. Stare, zużyte lub uszkodzone przedmioty zazwyczaj uważa się za zbędne, dlatego szybko lądują w koszu. Tymczasem w wiele z nich można tchnąć nowe życie, zamieniając je w coś wyjątkowego. Tworząc domowe ozdoby z „odpadów” zadbamy o przyrodę oraz  rozbudzimy wyobraźnię. Idealne warsztaty dla całych rodzin– praca nad wspólnym dziełem dostarczy mnóstwa frajdy i satysfakcji. Na pikniku nie zabraknie również dyskusji o pomysłach i oczekiwaniach mieszkańców na temat zieleni w naszym Dwumieście.  Uczestnicy pikniku jako pierwsi będą mogli zapoznać się z wynikami ankiety obywatelskiej, która dotyczyła pomysłów zebranych na  pierwszym pikniku we wrześniu 2022 roku. Chętnie podzielimy się z Państwem informacjami o innych projektach realizowanych w Dwumieście. Wydarzenie prowadzone będzie w języku polskim i niemieckim. Dla uczestników przygotowane zostaną potrawy z grilla w tym również dania wegetariańskie. W ramach integracji i wymiany doświadczeń kulinarnych prosimy o przyniesienie także własnych potraw, którymi chcielibyście się Państwo podzielić z innymi uczestnikami.  Będzie do tego przygotowany specjalny stół. Dla najmłodszych zaplanowano dmuchany zamek oraz lody. Piknik realizowany jest w partnerstwie: Gmina Słubice, Miasto Frankfurt nad Odrą, Arbeiten und Leben in historischen Gebäuden gGmbH, Quartiersmanagement Innenstadt-Beresinchen, polsko-niemieckie stowarzyszenie obywatelskie „Unsere Miasto-Nasze Stadt” e.V. oraz Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach. Projekt finansowany jest w ramach programu „Common Ground” Fundacji Roberta Boscha. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji / Frankfurt (Oder) (frankfurt-oder.de) Sąsiedzki, rodzinny, piknik i transgraniczny rozwój miejski na świeżym powietrzu – serdecznie zapraszamy!

Lokalne inicjatywy
Pożegnanie Lata – Piknik z ekonomią społeczną
6 września, 2022

Pożegnanie Lata – Piknik z ekonomią społeczną

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do udziału w „Pożegnaniu Lata – Pikniku z ekonomią społeczną”. 11 września w godz. 12.00 – 17.00 – na zielonogórskiej Dzikiej Ochli. Poznaj lubuskie przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej! Czy wiesz, że w województwie lubuskim działa ponad 100 przedsiębiorstw społecznych, które dają zatrudnienie m.in. osobom z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnym czy wychodzącym z kryzysu bezdomności? Podczas naszego pikniku na Dzikiej Ochli będziesz miał okazję poznać część z nich. Wspólnie z podmiotami ekonomii społecznej przygotowaliśmy liczne warsztaty, stoiska oraz gry i zabawy – dla małych i dużych. Szczegóły poniżej! Pożegnanie Lata – Piknik z ekonomią społeczną – lista wystawców i warsztatów11 września (niedziela), godz. 12.00 – 17.00Dzika Ochla k. Zielonej Góry Fundacja Akaal Centrum Warsztatowo–Zajęciowe – joga, relaksacja oraz masaże dźwiękiem. Fundacja Akademia Zdrowej Rodziny – stoisko ze zdrowymi przekąskami – przygotowywanie past, deserów, sałatek oraz koktajli, edukacja w zakresie doboru produktów oraz wprowadzania zdrowych zamienników do diety, pogadanki na temat zdrowego odżywiania, porady żywieniowe; Fundacja Angel Home – „chmurka ze sznurka” wycinanie papierowych chmurek, dekorowanie ich i wieszanie na sznurku, robienie bransoletek; Fundacja Eduinspiracje – dekorowanie świeczników odlanych z gipsu; Fundacja Edukacji M. Montessori Ziarenko Wielkości – wyciskanie świeżych owoców oraz warzyw na soki – degustacja; Fundacja Entropia – tworzenie własnych kompozycji soli ziołowych, do dyspozycji uczestników będą bryły soli kamiennej, moździerze, młynki, oraz zestaw ziół do wyboru, samodzielne robienie ziołowej herbaty ucząc się oksydacji enzymatycznej ziół; malowanie ziołowych kolorowanek; Fundacja Kreartywni – „Wymaluj marzenia” próba stworzenia własnego obrazu, mapy marzeń, przy pomocy pędzla i farb. Do dyspozycji uczestników warsztatów będą duże arkusze papieru oraz nielimitowany czas twórczy. Kartki po skończonych działaniach zostaną spięte w jedną całość, oprawione; próba stworzenia klimatu jak w Malorcie; Fundacja Niesamowita – malowanie twarzy, plecenie warkoczyków, brokatowe tatuaże, przeciąganie liny, rzucanie do celu i inne zajęcia ruchowe; Fundacja Otwarty Umysł Fundacja Panopticum – nauka zdobienia wypalonej ceramiki różnymi technikami nie wymagającymi ponownego wypału (malarstwo, patyna, decoupage, kolaż); Fundacja Rozwoju Niebieska Strefa – wsparcie dla rodzin, namiot escape room; Fundacja ze Sztuką na Tak – przedstawienie teatralne; Stowarzyszenie Gwiazdka z Nieba – animacje dla dzieci; Stowarzyszenie Po drugiej stronie Cukru – tematy dotyczące zdrowia, cukrzycy; Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty – warsztaty rękodzielnicze przy wykorzystaniu naturalnych materiałów, kreatywne rzeczy z papierowych talerzyków; do robienia zwierzęta, owoce, afrykańskie ozdoby na szyję w oparciu o kreatywność i wyobraźnie dzieci; Spółdzielnia Socjalna Gelato Makers – sprzedaż lodów rzemieślniczych; Spółdzielnia Socjalna Partner – sprzedaż dań z grilla; Spółdzielnia Socjalna Żywioły – fotobudka; Warsztaty Terapii Zajęciowej Fuzja filia „Tęcza” Zielona Góra – sprzedaż rękodzieła; Warsztaty Terapii Zajęciowej Fuzja filia „Winnica” Zielona Góra – sprzedaż rękodzieła. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Rozkręcamy społeczny biznes!” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Organizacje pozarządowe
Posiedzenie Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum
3 sierpnia, 2022

Posiedzenie Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum

1 sierpnia 2002 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się posiedzenie Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Posiedzeniu przewodniczyła prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W posiedzeniu rady po raz ostatni uczestniczyła prof. Julia von Blumenthal – aktualna prezydentka Europa-Universität Viadrina, która od października obejmie stanowisko prezydentki Humboldt-Universität zu Berlin. Pani Profesor z rąk członków i członkiń rady, a także z rąk zarządu FCP odebrała podziękowania za dotychczasową pracę w radzie fundacji oraz życzenia powodzenia w pełnieniu nowej funkcji. Gorące podziękowania kierujemy również do dra Krzysztofa Wojciechowskiego – jednego z założycieli naszej fundacji – który 1 sierpnia zakończył swoją wieloletnią pracę w zarządzie. Natomiast nie kończy swojej współpracy z FCP i deklaruje swoją dalszą aktywności w działaniach fundacji. Podczas posiedzenia Rada Fundacji jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne, udzielając również zarządowi absolutorium. W trakcie rady dyskutowano również o planach i kierunkach rozwoju FCP na najbliższe lata, ze szczególnym uwzględnieniem zacieśniania współpracy z Collegium Polonicum oraz oboma uniwersytetami. Na zdjęciu Rada Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w składzie: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Julia von Blumenthal, Prezydentka Europa-Universität Viadrina prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Prorektor ds. kadr i rozwoju,prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg, Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,dr Bodziacki Ryszard,Kazimiera Jakubowska,Agnieszka Palacz, kwestor UAM. Zarząd reprezentowali: Magdalena Tokarska,Karolina Dreszer-Smalec,dr Krzysztof Wojciechowski, Adam Szulczewski.

Ogłoszenia
29 czerwca, 2022

Wyniki Działaj Lokalnie 2022

Z dużą satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Komisja konkursowa postanowiła dofinansować 10 z 23 nadesłanych wniosków. Łącznie przekażemy na Państwa działania 55 000.00 zł Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Programu „Działaj Lokalnie ” –> DO POBRANIA W pracach komisji udział wzięło 5 osób reprezentujących różne środowiska i różne lokalizacje województwa lubuskiego. Każda z tych osób miała za zadanie ocenić projekty pod kątem innowacyjności pomysłu, zaangażowania i współpracy mieszkańców w ich realizację, pożyteczności, trafności zdiagnozowanych problemów, na które odpowiadały projekty, czy też adekwatności zaproponowanych działań do celu jaki zamierzano osiągnąć. Do przyznania było maksymalnie 40 punktów. Każdy projekt oceniało dwóch ekspertów a wynik punktowy to średnia ich ocen. W ciągu najbliższego tygodnia skontaktujemy się z Państwem w sprawie podpisania umów o dofinansowanie. Serdecznie gratulujemy Laureatom tegorocznej edycji!

Ogłoszenia
Bądźmy w kontakcie!