Lubuski Okrągły Stół ds. Pożytku Publicznego

Zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli lubuskich organizacji pozarządowych (społeczniczki i społeczników) do udziału w Lubuskim Okrągłym Stole ds. Pożytku Publicznego, 7 czerwca br. w Zielonej Górze o godzinie 12.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Idea Okrągłych Stołów została zainicjowana wspólnie przez Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego i Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS. Regionalnymi partnerami wydarzenia są: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego i Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

Celem jest zebranie oczekiwań ze strony organizacji pozarządowych, w jaki sposób zmienić przepisy prawne, aby były one jak najbardziej przyjazne społecznikom i stanowiły impuls do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pomysł Okrągłych Stołów ma służyć powstaniu pakietu zmian ustawowych pod hasłem „Konstytucji dla społeczeństwa obywatelskiego”. Spotkania zostały objęte honorowym patronatem Ministry ds. społeczeństwa obywatelskiego Pani Agnieszki Buczyńskiej.

Liczymy na Wasze doświadczenie, pomysłowość i odwagę w kreowaniu nowej rzeczywistości przyjaznego otoczenia prawnego dla organizacji.

Uwaga! Na wydarzenie obowiązują wcześniejsze zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/Bnm77ghK82PSewhZ6

Program Lubuskiego Okrągłego Stołu ds. Pożytku Publicznego:

7 czerwca godz. 12.00

Sala Kolumnowa Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, Zielona Góra

12.00 Otwarcie i wstęp:

 • Adam Szulczewski, Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,
 • Romuald Malinowski, Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych,
 • Karolina Dreszer-Smalec, Prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
 • Wystąpienie Michała Brauna, Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przedstawiciela Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego,
 • Wystąpienie przedstawiciela Marszałka Województwa Lubuskiego*,
 • Wystąpienie Tomasza Nesterowicza, Wicewojewody Lubuskiego.

12.30 Wprowadzenie do części warsztatowej

12.45 Praca warsztatowa w grupach tematycznych (ok. 1,5h)

 • Formy prawne, formalności i otoczenie w działaniu organizacji
 • Współpraca z administracją, pożytek publiczny
 • Sprawozdawczość, księgowość
 • Dialog obywatelski, reprezentatywność sektora pozarządowego
 • Wolontariat – swobody działalności NGO w obszarze wolontariatu

14.20 Podsumowanie spotkania

*w trakcie potwierdzania

Lubuski Okrągły Stół ds. Pożytku Publicznego organizowany jest przez:

 • Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
 • Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

w partnerstwie z:

 • Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego
 • Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO
 • Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych
 • Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych
 • Polską Radą Organizacji Młodzieżowych
 • Fundacją na rzecz Collegium Polonicum

Patronat honorowy:

 • Pani Agnieszka Buczyńska, Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego
Bądźmy w kontakcie!