Aktywni Obywatele

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizuje:

Projekt „Nowa Sól na społecznej fali” (umowa grantowa nr K1d/0725):

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Kwota dofinansowania: 83 781,23 euro
Czas trwania projektu: XII 2021 r. – IX 2023 r.
Lider: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Partner: Gmina Nowa Sól – Miasto
Grantodawcy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Cel projektu: „Wzmocnienie partycypacji obywatelskiej w Nowej Soli poprzez włączenie min. 250 mieszkańców i przedstawicieli NGO do udziału w minimum 6 procesach konsultacyjnych tworzenia i wypracowywania lokalnych polityk publicznych oraz procesach decyzyjnych dotyczących spraw społecznych, w szczególności związanych z tworzonym przez miasto Centrum Aktywności Społecznej (CAS).”

Zobacz działania realizowane w ramach projektu ->>>


Grant Instytucjonalny (umowa grantowa nr M1/0124):

Od 2022 roku Fundacja na rzecz Collegium Polonicum realizuje grant instytucjonalny w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Grant przeznaczony jest na realizację Strategii Rozwoju Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w perspektywie do 2027 r. Wartość otrzymanego dofinansowania to 100 000 euro.

Miejsce realizacji działań: województwo lubuskie. Okres realizacji: 01.09.2022 – 30.04.2024

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zobacz działania realizowane w ramach grantu instytucjonalnego ->>>

Bądźmy w kontakcie!