tel. 884 309 488, 603 112 487 sekretariat@fundacjacp.org
 • Rozwój i współpraca samorządów, organizacji i biznesu

  Pracujemy nad tym, aby urzędy stawały się coraz bardziej przyjazne dla organizacji pozarządowych i obywateli. Żeby przy podejmowaniu decyzji uwzględniały ich faktyczne potrzeby i opinie. Dlatego wspólnie z urzędnikami przygotowujemy diagnozy, strategie, prowadzimy procesy konsultacji społecznych, wdrażamy innowacyjne narzędzia współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. Najważniejsza dla nas jest praca nad rozwojem organizacji. Chcemy, aby były coraz bardziej profesjonalne, samodzielne, zwiększały skalę działania, pozyskiwały środki z różnych źródeł. Dlatego regularnie szkolimy, doradzamy, pomagamy.

  Projekty zakończone
 • Centrum aktywności obywatelskiej

  To część naszej działalności szczególnie bliska naszym ideałom. Wierzymy, że zachęcając obywateli do aktywności, budujemy lepsze społeczeństwo – to obywatelskie. Aktywnie wspieramy procesy oraz inicjatywy, które przyczyniają się do tego, że ludzie zaczynają angażować się w zmianę swojego otoczenia. Pokazujemy społecznościom, w jaki sposób uczestniczyć w życiu publicznym. Jesteśmy Ośrodkiem Działaj Lokalnie, który każdego roku na wiosnę budzi do życia lokalne inicjatywy zorientowane na budowanie dobra wspólnego. A w ramach Sektora 3 uczymy, jak zakładać organizacje pozarządowe i pozyskiwać środki na ich działania.

  Projekty zakończone
 • Edukacja i rynek pracy

  Chcemy przyczyniać się do wzrostu wiedzy i kompetencji mieszkańców naszego regionu. Stawiamy głównie na podniesienie umiejętności społecznych i znajomość języków obcych. Organizujemy uniwersytety dziecięce i kursy językowe na różnych poziomach zaawansowania. Wspieramy kreatywność, stawiamy na innowacyjne metody kształcenia. Wypracowaliśmy narzędzie oparte na mentoringu pomagające młodzieży w wejściu na rynek pracy. Umożliwia ono nawiązanie relacji mentor-uczeń i wspólne planowanie ścieżki rozwoju ucznia. Jesteśmy Akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej – pomagamy wejść na rynek pracy osobom, które mają z tym problemy

  Projekty zakończone
-->

Skontaktuj się z nami

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
(budynek CP, II piętro pok. 208)

Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8:00 - 15:00
tel. 884 309 488, 603 112 487
sekretariat@fundacjacp.org

NIP:598-15-31-052 | REGON: 211249064

Polecamy