Lubuskie na rzecz rodzin

Projekt „Lubuskie na rzecz rodzin” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubskiego 2021-2027 w ramach Działania 6.14 Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Wsparcia Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Partnerem projektu jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum.

a) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze obejmuje wsparciem powiaty zielonogórski (w tym Miasto Zielona Góra), świebodziński, międzyrzecki, sulęciński, słubicki, gorzowski (w tym Miasto Gorzów Wlkp.) oraz strzelecko-drezdenecki;

b) Fundacja na rzecz Collegium Polonicum obejmuje wsparciem powiaty krośnieński, żarski, żagański, wschowski i nowosolski.

W odpowiedzi na zdiagnozowane zapotrzebowanie dotyczące kompleksowego wsparcia rodziny (biologicznej, adopcyjnej i zastępczej) w zakresie prawidłowego kształtowaniem więzi rodzinnych, celem ochrony zarówno rodziny, jako podstawowej komórki społecznej, jak i dzieci, celem projektu będzie zapewnienie mieszkańcom dostępu do specjalistycznego wsparcia w tym obszarze to jest m.in. terapia rodziny, wsparcie psychologiczne, zajęcia typu socjoterapeutycznego, integracja sensoryczna, arteterapia, warsztaty dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla rodziców, szkoła dla rodziców i wychowawców. Optymalnym rozwiązaniem jest stworzenie horyzontalno-wertykalnego systemu wsparcia, zarówno na poziomie realizatorów usług, jak i ich odbiorców, bazującego docelowo na minimum 10 punktach wsparcia w powiatach województwa oraz 2 Centrach Wsparcia Rodziny.

Projekt skierowany jest do członków rodzin biologicznych, zastępczych oraz adopcyjnych (w tym pre/przed i postadopcyjnych) oraz ich otoczenia co należy rozumieć jako: rodziny zastępcze i kandydatów na rodziny zastępcze (z możliwością wsparcia dzieci przebywających w pieczy instytucjonalnej), rodziny (naturalne, zastępcze i adopcyjne) z dziećmi i ich otoczenie, kandydatów do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej, jak i kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz członków ich rodzin. Wsparciem w projekcie objętych zostanie minimum 2 205 osób.

Całkowita wartość projektu: 32 823 529,42 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 27 900 00,00 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Kontakty do punktów wsparcia

Kontakty do punktów wsparcia

W ramach projektu „Lubuskie na rzecz rodzin” zapraszamy wszystkie rodziny potrzebujące wsparcia psychologicznego czy pedagogicznego lub pragnące zapisać dziecko na grupowe zajęcia z elementami socjoterapii do kontakty z punktami wsparcia działającymi na...

czytaj dalej
Bądźmy w kontakcie!