Kontakty do punktów wsparcia

W ramach projektu „Lubuskie na rzecz rodzin” zapraszamy wszystkie rodziny potrzebujące wsparcia psychologicznego czy pedagogicznego lub pragnące zapisać dziecko na grupowe zajęcia z elementami socjoterapii do kontakty z punktami wsparcia działającymi na ternie województwa lubuskiego.
Kontakty do poszczególnych punktów wsparcia znajdują się w poniższej tabeli.

Projekt „Lubuskie na rzecz rodzin” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubskiego 2021-2027, Działanie 6.14 Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny.

Bądźmy w kontakcie!