Spotkajmy się na festynie rodzinnym w Gorzowie Wielkopolskim!
11 lipca, 2024

Spotkajmy się na festynie rodzinnym w Gorzowie Wielkopolskim!

Wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze zapraszamy do udziału w rodzinnym festynie na gorzowskim polu golfowym „Zawarcie”. Piątek 12 lipca od godziny 16.00 będzie można spędzić czas w gronie najbliższych. Podczas wydarzenia czekać będzie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Podczas wydarzenia będzie można nie tylko zwiedzić pole golfowe melexem i nauczyć się podstaw gry w turnieju minigolfa, ale także poznać kroki tańca latino. Choreografię opracowała Natalia Saska wraz z córką Kają oraz młodymi tancerkami z zespołu „Buziaki”. Dodatkowo, na pikniku będą dostępne dmuchane zjeżdżalnie, autobus z małpim gajem, strefa LEGO, malowanie twarzy, a dla najmłodszych popcorn i wata cukrowa. Organizatorami festynu są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum Fundacja „Happy Kids”. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Lubuskie na rzecz rodzin” jest współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubskiego 2021-2027. #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Lubuskie na rzecz rodzin
Kontakty do punktów wsparcia
13 maja, 2024

Kontakty do punktów wsparcia

W ramach projektu „Lubuskie na rzecz rodzin” zapraszamy wszystkie rodziny potrzebujące wsparcia psychologicznego czy pedagogicznego lub pragnące zapisać dziecko na grupowe zajęcia z elementami socjoterapii do kontakty z punktami wsparcia działającymi na ternie województwa lubuskiego.Kontakty do poszczególnych punktów wsparcia znajdują się w poniższej tabeli. Tabela – kontakty do punktów wsparciaPobierz Projekt „Lubuskie na rzecz rodzin” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubskiego 2021-2027, Działanie 6.14 Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny.

Lubuskie na rzecz rodzin
Projekt „Lubuskie na rzecz rodzin”
11 grudnia, 2023

Projekt „Lubuskie na rzecz rodzin”

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum rozpoczął realizację projektu „Lubuskie na rzecz rodzin”. Projekt „Lubuskie na rzecz rodzin” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubskiego 2021-2027 w ramach Działania 6.14 Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Wsparcia Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Partnerem projektu jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. a) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze obejmuje wsparciem powiaty zielonogórski (w tym Miasto Zielona Góra), świebodziński, międzyrzecki, sulęciński, słubicki, gorzowski (w tym Miasto Gorzów Wlkp.) oraz strzelecko-drezdenecki; b) Fundacja na rzecz Collegium Polonicum obejmuje wsparciem powiaty krośnieński, żarski, żagański, wschowski i nowosolski. W odpowiedzi na zdiagnozowane zapotrzebowanie dotyczące kompleksowego wsparcia rodziny (biologicznej, adopcyjnej i zastępczej) w zakresie prawidłowego kształtowaniem więzi rodzinnych, celem ochrony zarówno rodziny, jako podstawowej komórki społecznej, jak i dzieci, celem projektu będzie zapewnienie mieszkańcom dostępu do specjalistycznego wsparcia w tym obszarze to jest m.in. terapia rodziny, wsparcie psychologiczne, zajęcia typu socjoterapeutycznego, integracja sensoryczna, arteterapia, warsztaty dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla rodziców, szkoła dla rodziców i wychowawców. Optymalnym rozwiązaniem jest stworzenie horyzontalno-wertykalnego systemu wsparcia, zarówno na poziomie realizatorów usług, jak i ich odbiorców, bazującego docelowo na minimum 10 punktach wsparcia w powiatach województwa oraz 2 Centrach Wsparcia Rodziny. Projekt skierowany jest do członków rodzin biologicznych, zastępczych oraz adopcyjnych (w tym pre/przed i postadopcyjnych) oraz ich otoczenia co należy rozumieć jako: rodziny zastępcze i kandydatów na rodziny zastępcze (z możliwością wsparcia dzieci przebywających w pieczy instytucjonalnej), rodziny (naturalne, zastępcze i adopcyjne) z dziećmi i ich otoczenie, kandydatów do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej, jak i kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz członków ich rodzin. Wsparciem w projekcie objętych zostanie minimum 2 205 osób. Całkowita wartość projektu: 32 823 529,42 zł Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 27 900 00,00 zł #FunfuszeUE #FunduszeEuropejskie

Lubuskie na rzecz rodzin
Bądźmy w kontakcie!