Szkolenie: Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – nowe fundusze, kierunki działania organizacji pozarządowych

Prawo do wolności wypowiedzi, sztuki, do nauki i równości, prawa dziecka, osób z niepełnosprawnością, kobiet, mężczyzn, uchodźców, seniorów – to zaledwie kilka punktów, które 23 lata temu ujęto w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Czy wiesz, że twoja organizacja może pozyskać fundusze na działania, służące wdrażaniu tych wartości w życie? Działasz w organizacji, która nie boi się wyrażać swoich myśli i chętnie bierze udział w debatach publicznych, reprezentując głosy osób z niepełnosprawnością, rodzin, czy seniorów? Szukasz środków finansowych, które pomogą ci osiągnąć te cele?

Świetnie – to spotkanie jest skierowane właśnie do ciebie.

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 19 maja, w godz. 9.30 – 13.00 w Zielonej Górze, w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 41A.

Spotkanie poprowadzi Iwona Janicka – członkini Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Prowadząca opowie m.in. o funduszach, które mają służyć promowaniu praw i wartości wynikających z Karty Praw Podstawowych UE oraz działaniach służących budowaniu potencjału waszej organizacji. Poruszy kwestię kampanii medialnych, debat, działaniach edukacyjnych, które skutecznie mogą wpłynąć na politykę i procesy decyzyjne.

Jednym z punktów programu będzie też przybliżenie idei konkursu grantowego w ramach projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”.
Aby wziąć udział w spotkaniu, należy przesłać zgłoszenie 17 maja 2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/szkolenie_KPP

Na spotkanie zapraszamy w szczególności organizacje, które:

  • działają na rzecz osób z niepełnosprawnością, ochrony środowiska, rodziny, seniorów, dostępu do kultury, opieki zdrowotnej, praw kobiet, dzieci, uchodźców
  • interesują się działaniami wzmacniającymi ochronę praw odbiorców, na rzecz których działają
  • chcą zwiększyć umiejętności, wzmocnić potencjał organizacji do reprezentowania jej interesów, tworzyć debaty publiczne, poruszać ważne problemy

W programie m.in.

  • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
  • fundusze przeznaczone na działania, które mają służyć wdrażaniu, promowaniu praw i wartości wynikających z Karty, w tym wymóg respektowania jej postanowień w nowym okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2021–2027
  • skuteczne techniki i narzędzia partycypacji, włączania się w procesy decyzyjne na szczeblu lokalnym, regionalnym
  • inne działania służące budowaniu potencjału organizacji w tym obszarze tj. kampanie medialne, spotkania, debaty, konferencje, działania edukacyjne; tworzenie partnerstw, sieci między organizacjami, badania, analizy i inne działania rzecznicze mające na celu wpływanie na politykę i procesy decyzyjne
  • możliwości dla lubuskich ngo w ramach funduszu grantowego w ramach projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”

Kontakt:
Anna Serba (e-mail: a.serba@fundacjacp.org tel. 798 830 167), Adam Szulczewski (e-mail: a.szulczewski@fundacjacp.org, tel. 533 316 283).

O prowadzącej:
Iwona Janicka – członkini Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wieloletnia działania sektora organizacji pozarządowych, specjalizująca się w tematyce rzecznictwa, wzmacniania roli organizacji pozarządowych zarówno w społeczności lokalnej, jak i na poziomie krajowym, w tematyce funduszy europejskich na perspektywę 2021-2027 i KPO, zwłaszcza w zakresie zasad horyzontalnych i warunków korzystania z funduszy unijnych, w tym zagadnienia dot. Karty Praw Podstawowych UE i kluczowych wartości wynikających z traktatów unijnych oraz alokacji przeznaczanych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, edukację i politykę społeczną.

Bądźmy w kontakcie!