Wyniki Działaj Lokalnie 2023

Z dużą satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Komisja konkursowa postanowiła dofinansować 10 wniosków.

Łącznie przekażemy na Państwa działania 55 000.00 zł

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Programu „Działaj Lokalnie ” –> DO POBRANIA

W pracach komisji udział wzięło 5 osób reprezentujących różne środowiska i różne lokalizacje województwa lubuskiego. Każda z tych osób miała za zadanie ocenić projekty pod kątem innowacyjności pomysłu, zaangażowania i współpracy mieszkańców w ich realizację, pożyteczności, trafności zdiagnozowanych problemów, na które odpowiadały projekty, czy też adekwatności zaproponowanych działań do celu jaki zamierzano osiągnąć. Do przyznania było maksymalnie 40 punktów. Każdy projekt oceniało dwóch ekspertów a wynik punktowy to średnia ich ocen.

W ciągu najbliższego tygodnia skontaktujemy się z Państwem w sprawie podpisania umów o dofinansowanie.

Bądźmy w kontakcie!