Aktualności

Gorzów Wlkp.: Zaproszenie na spotkanie poświęcone Mentoringowi
28 sierpnia, 2015

Gorzów Wlkp.: Zaproszenie na spotkanie poświęcone Mentoringowi

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu pt. „Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji”, które odbędzie się 8 września br., o godz. 11.00 w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Grzowie Wlkp. przy ulicy Teatralnej 26 w sali nr 6 (2 piętro). Podczas spotkania chcielibyśmy przedstawić główne założenia programu mentoringowego skierowanego do młodych osób bezrobotnych, fazy relacji, a przede wszystkim rolę mentora w procesie. Rozpoczniemy od wskazówek jak rozpocząć relację mentoringową, a następnie przejdziemy do praktycznego narzędzia ułatwiającego realizację celów i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Ponadto omówione będą założenia modelu mentoringu, wyniki jego testowania, możliwości i zasady wdrażania produktu finalnego. Mentoring to forma wspierania ludzi w ważnych dla nich sytuacjach życiowych. Bazuje na partnerskiej relacji mentora z mentee, umożliwiającej odkrywanie i rozwój potencjału osoby mentorowanej. Polega głównie na tym, by podopieczny rozwijał samoświadomość, a poznając siebie, nie obawiał się zarządzać życiem, planować własną przyszłość. Zadaniem mentora jest więc inspirowanie, motywowanie i ukierunkowanie działania na określony cel, a także refleksja nad osiągniętymi rezultatami. Mentor jest pewnego rodzaju przewodnikiem, doradcą, konsultantem, wspierającym swojego podopiecznego w rozwoju kompetencji zarówno merytorycznych, jak i związanych z rozwojem osobistym. Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesyłać mailowo na adres: a.serba@fundacjacp.org. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 608 101 568. Więcej informacji o projekcie „Mentoring – innowacyjny metoda aktywizacji” znajdziecie pod adresem: www.lubuskimentoring.pl. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji” realizowanego przez Fundacje na rzecz Collegium Polonicum, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział jest bezpłatny.

Szkolenia
Konsultacje trybu powoływania i działania Rady Działalności Pożytku Publicznego WL
26 sierpnia, 2015

Konsultacje trybu powoływania i działania Rady Działalności Pożytku Publicznego WL

Lubuskie organizacje pozarządowe zachęcamy do udziału w konsultacjach projektów regulacji określających tryb powoływania oraz trybu działania RDPPWL. Konsultacje trwają do 15 września 2015 r. Konsultowane dokumenty zostały wypracowane przez członków RDPPWL II kadencji. Bazują one na doświadczeniach funkcjowania Rady obecnej i poprzedniej kadencji, jak również są efektem wdrożenia Standardów Rad Działalności Pożytku Publicznego. Konsultacjom poddawane są projekty dwóch regulaminów. Regulamin trybu powoływania członków RDPPWL wraz z załącznikami oraz Regulamin organizacji i trybu działania RDPPWL. W stosunku do obowiązujących regulacji proponowane zmiany obejmują m.in.: – przystępowanie do procedury wyłaniania kandydatów do Rady spośród przedstawicieli III sektora nie później niż 90 dni przed upływem kadencji ustępującej Rady, – dookreślenie treść ogłoszenia o naborze kandydatów i przyjęto formę elektronicznego zgłaszania kandydatów i głosowania, – zwiększenie ilość wymaganych rekomendacji od oragnizacji pozarządowych z 3 do 5, – ograniczenie ilość zgłoszeń kandydatów przez jedną organizację, maksymalnie do dwóch osób w różnych obszarach, – wydłużenie czasu głosowania na kandydatów do Rady z 14 na 30 dni, – ograniczenie ilości głosów do dyspozycji danej organizacji z 11 do 3, – dookreślenie sposobu uzupełniania członków Rady ze strony sektora pozarządowego. Dokumenty do pobrania: 1) projekt uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego, 2) Załącznik nr 1 do uchwały – Regulamin trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego, 3) Załacznik nr 2 do uchwały – Regulamin organizacji i trybu działaniaRady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego, 4) Karta zgłoszenia kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego, 5) Imienna rekomendacja dla kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego, 6) Oświadczenia kandydata, 7) Karta do głosowania na kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego. Termin konsultacji: do dnia 15 września 2015 r. Forma konsultacji: 1) konsultacje pisemne – opinie do projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na adres: ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.; 2) drogą elektroniczną – na adres: sekretariat.ds@lubuskie.pl.

Organizacje pozarządowe
Po II posiedzeniu KM RPO – Lubuskie 2020
26 sierpnia, 2015

Po II posiedzeniu KM RPO – Lubuskie 2020

W piątek, 21 sierpnia, w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia stanu wypełnienia warunkowości ex-ante w RPO – Lubuskie 2020. Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Sylwia Pędzińska podkreślała, że większość warunków zaproponowanych przez Komisję Europejską jest już spełnionych lub spełnionych częściowo. Te niespełniona na poziomie województwa lubuskiego są w trakcie uzupełniania i powinny być w większości gotowe jeszcze w 2015 r. W praktyce dla województwa lubuskiego oznacza to dokończenie prac nad Programem Rozwoju Innowacji i Programem Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej prezentacji. Członkowie komitetu zapoznali się również ze zmianami, które mają pojawić się w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie 2020 i mają być zatwierdzone przez Zarząd Województwa Lubuskiego jeszcze w sierpniu. W większości zmiany polegają na doprecyzowaniu wcześniejszych zapisów lub zostały wprowadzane po konsultacjach z Komisją Europejską lub ministerstwami. Zmieniono również przyjęte na I posiedzeniu kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także przyjęto kryteria oceny strategicznej dla projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. i ZIT MOF Zielonej Góry. Największe zmiany, w stosunku do przygotowanych wcześniej dokumentów dotknęły kryteriów dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach oraz kryteriów oceny strategicznej dla ZIT MOF Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry. W praktyce oznacza to, że niebawem można spodziewać się ogłoszenia kolejnych konkursów w ramach RPO – Lubuskie 2020. W III kwartale nabory powinny zostać ogłoszone w poddziałaniach: 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra 4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT. 4.2 (ZIT) Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. 1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT. 1.3 (ZIT) Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra. 2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT. 2.3 (ZIT) Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra. „W trakcie posiedzenia przedstawiłem uwagi do uchwały  nr 9/KM RPO-L2020/2015 zmieniającej przyjęte wcześniej kryteria merytoryczno-horyzontalne dla osi współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w większości przygotowane przez Julię Krzyszkowską (Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć/ CEE Bankwatch Network) – za co Julii bardzo dziękuję! Uwagi znajdziecie poniżej. Odnosiły się one m.in. do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. W związku z tym, że część uwag była podobna do tych przedstawionych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, to zostały one uwzględnione w nowych zapisach. Pozostałe nie zyskały akceptacji.  Interesująca wydaje się kwestia polityk horyzontalnych. Jak wynika z około komitetowych rozmów w różnych programach pojawiają się one na etapie różnych kryteriów i brakuje w tym wszystkim pewnej spójności. To wydaje się zadaniem do zmonitorowania i pochylenia się przez Komitet Koordynacyjny Umowy Partnerstwa”. Adam Szulczewski, członek KM RPO-Lubuskie 2020, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum Załączniki: Warunkowość ex-ante w RPO – Lubuskie 2020 Uwagi do uchwały nr 9/KM RPO-L2020/2015

Organizacje pozarządowe
26 sierpnia, 2015

Sektor 3 Słubice ma nową siedzibę

Uprzejmie informujemy, że od 4 stycznia 2016 r. Sektor 3 Słubice zmienia swoją siedzibę. Od nowego roku zapraszamy Państwa do naszej nowej siedziby w biurze Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1 w Słubicach (I piętro budynku Biblioteki Collegium Polonicum). Nie zmieniają się nasze namiary kontaktowe. Nadal jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami tel.884 309 488,61 829 67 91, adresem e-mail: sektor3@fundacjacp.org, jak również znajdziecie nas na facebooku i twitterze. Do zobaczenia! Zespół Sektora 3 Słubice

Slider
24 świąteczne prezenty dla Dwumiasta poszukiwane!
24 sierpnia, 2015

24 świąteczne prezenty dla Dwumiasta poszukiwane!

Zostań gospodarzem jednego z wieczorów w ramach Aktywnego Kalendarza Adwentowego 2015. Jak co roku, zachęcamy organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i społeczne, jak również przedsiębiorców i osoby prywatne, aby na jeden adwentowy wieczór stali się gospodarzami wyjątkowego spotkania i zaproponowali mieszkańcom Słubic i Frankfurtu nad Odrą aktywności związane ze świętami Bożego Narodzenia w ramach Aktywnego Kalendarza Adwentowego 2015. Na zgłoszenia czekamy do 24.09.2015r. Po upływie tego terminu zespół organizacyjny dokona weryfikacji ofert i podejmie decyzję, które z nich wejdą w skład Aktywnego Kalendarza Adwentowego 2015. Kryteria wyboru jury: oryginalność oferty, możliwość spotkania i wymiany doświadczeń między pokoleniami i narodami, polsko- niemiecki charakter, związek ze świętami Bożego Narodzenia i adwentem. Aktywny Kalendarz Adwentowy Od 1 do 24 grudnia instytucje społeczne i kulturalne otwierają swoje drzwi, aby przedstawić się szerszej publiczności, opowiedzieć o swojej pracy oraz zaskoczyć darmową ofertą w nastrojowej adwentowej atmosferze. Zapraszamy do udziału w przedświątecznej odkrywczej wyprawie do Słubic i Frankfurtu nad Odrą! do pobrania: formularz zgłoszeniowy

Lokalne inicjatywy
Stypendia Pomostowe 2015/2016- rekomendacje
17 sierpnia, 2015

Stypendia Pomostowe 2015/2016- rekomendacje

Poniżej prezentujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do rekomendacji w programie Stypendia Pomostowe 2015/2016: 1. Agata Jędrzejczyk, 2. Dominika Czapor, 3. Paulina Mrozek, 4. Agata Chorążyk, 5. Weronika Chrostowska. W zestawieniu ujęliśmy tylko osoby, którym udzielimy rekomendacji. Osoby te spełniają kryteria ubiegania się o rekomendacje. O rankingu decydowała ilość punktów zdobytych na maturze. 1 Agata Jędrzejczyk 282,2 pkt 2 Dominika Czapor 249,8 pkt 3 Paulina Mrozek 220,6 pkt 4 Agata Chorążyk 218,8 pkt 5 Weronika Chrostowska 173,6 pkt CO DALEJ ? Teraz wypełnij wniosek o przyznanie stypendium. Formularze online będą aktywne od 1 lipca 2015r. do 17 sierpnia 2015r. do godz. 16:00 – WNIOSEK ONLINE (GDZIE WPISAĆ REKOMENDACJĘ ? w pierwszej części wniosku (pytania formalne)  w  punkcie czwartym wybierz: Słubice – Fundacja na rzecz Collegium Polonicum) Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z REGULAMINEM, następnie przygotuj dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku: kserokopię świadectwa dojrzałości, zaświadczenie o przyjęciu na studia, dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2015 r., dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej (informacja drogą elektroniczną o otrzymanej rekomendacji) – dokument ten znajduje się już w siedzibie Fundacji, ponieważ to Fundacja go wystawia. Kopię dokumentu prześlemy osobom rekomendowanym pocztą, natomiast oryginał wraz z pozostałymi dokumentami dołączymy do wniosku o udzielenie stypendium wysyłanego do Łodzi. Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2015r. o godz. 16:00 Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami (oprócz dokumentu potwierdzającego otrzymanie rekomendacji) złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje Ciebie do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015r. (liczy się data stempla pocztowego). Jeśli powyższe załączniki zostały już dostarczone do Fundacji na etapie starania się o rekomendację, nie ma obowiązku wysyłania ich drugi raz. W takim wypadku należy dostarczyć tylko wydrukowany i podpisany wniosek. Pytania prosimy kierować do Fundacji na rzecz Collegium Polonicum: Martyna Szymborska, sekretariat@fundacjacp.org, 95 759 24 44

Edukacja
Sulechów: Zaproszenie na spotkanie poświęcone Mentoringowi
13 sierpnia, 2015

Sulechów: Zaproszenie na spotkanie poświęcone Mentoringowi

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu pt. „Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji”, które odbędzie się 27 sierpnia br., o godz. 13.00 w siedzibie Szkoły Językowej Lingua Viva, ul. Armii Krajowej 94 w Sulechowie (2 piętro). Podczas spotkania chcielibyśmy przedstawić główne założenia programu mentoringowego skierowanego do młodych osób bezrobotnych, fazy relacji, a przede wszystkim rolę mentora w procesie. Rozpoczniemy od wskazówek jak rozpocząć relację mentoringową, a następnie przejdziemy do praktycznego narzędzia ułatwiającego realizację celów i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Ponadto omówione będą założenia modelu mentoringu, wyniki jego testowania, możliwości i zasady wdrażania produktu finalnego. Mentoring to forma wspierania ludzi w ważnych dla nich sytuacjach życiowych. Bazuje na partnerskiej relacji mentora z mentee, umożliwiającej odkrywanie i rozwój potencjału osoby mentorowanej. Polega głównie na tym, by podopieczny rozwijał samoświadomość, a poznając siebie, nie obawiał się zarządzać życiem, planować własną przyszłość. Zadaniem mentora jest więc inspirowanie, motywowanie i ukierunkowanie działania na określony cel, a także refleksja nad osiągniętymi rezultatami. Mentor jest pewnego rodzaju przewodnikiem, doradcą, konsultantem, wspierającym swojego podopiecznego w rozwoju kompetencji zarówno merytorycznych, jak i związanych z rozwojem osobistym. Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesyłać mailowo na adres: a.serba@fundacjacp.org. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 608 101 568. Więcej informacji o projekcie „Mentoring – innowacyjny metoda aktywizacji” znajdziecie pod adresem: www.lubuskimentoring.pl. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji” realizowanego przez Fundacje na rzecz Collegium Polonicum, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział jest bezpłatny.

Szkolenia
II posiedzenie KM RPO-Lubuskie 2020 – 21.08.2015 r.
10 sierpnia, 2015

II posiedzenie KM RPO-Lubuskie 2020 – 21.08.2015 r.

21 sierpnia w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, odbędzie się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. Tego dnia komitet podejmie uchwały zmieniające kryteria wyboru projektów w działaniach finansowanych z EFS, jak również kryteria formalne i merytoryczno-horyzontalne wszystkich osi priorytetowych współfinansowanych z EFRR. Dodatkowo w planie posiedzenia znalazły się uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów dla ZIT MOF Gorzowa Wlkp. i ZIT MOF Zielonej Góry. Oprócz tego członkowie komitetu zostaną zapoznani ze zmianami w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 oraz stan wypełnienia warunkowości ex-ante. Reprezentant organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym – Adam Szulczewski – do 19 sierpnia czeka na uwagi do materiałów przygotowanych na posiedzenie. Uwagi można przesyłać na adres e-mail: a.szulczewski@fundacjacp.org. Adam Szulczewski, członek KM RPO-Lubuskie 2020, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum Załączniki: Program III posiedzenia KM RPO-Lubuskie 2020 21.08.2015 Uchwała zmieniająca kryteria wyboru projektów dla osi priorytetowych, działań i poddziałań finansowanych z EFS Uchwała zmieniająca kryteria formalne wyboru projektów dla osi priorytetowych, działań i poddziałań finansowanych z EFRR Uchwała zmieniająca kryteria merytoryczno-horyzontalne wyboru projektów dla osi priorytetowych, działań i poddziałań finansowanych z EFRR Uchwała w sprawie kryteriów oceny strategicznej projektów ZIT MOF Gorzowa Wlkp. Uchwała w sprawie kryteriów oceny strategicznej projektów ZIT MOF Zielonej Górze

Organizacje pozarządowe
Stypendia Pomostowe na rozpoczęcie studiów
4 sierpnia, 2015

Stypendia Pomostowe na rozpoczęcie studiów

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum uczestniczy w realizacji  XIV edycji programu Stypendiów Pomostowych prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Współfinansujemy stypendia na pierwszy rok studiów dla młodych zdolnych osób pochodzących z małych miejscowości i z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. O naszą rekomendację przyszli studenci mogą starać się do 31 lipca 2015 r. Stypendium wynosi 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Aby ubiegać się o stypendium, musisz: ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 roku, zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych , pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców na terenie woj. lubuskiego. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm  Wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie, a dodatkowo wymagana jest rekomendacja Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. NAJPIERW MUSISZ UZYSKAĆ REKOMENDACJĘ FUNDACJI NA RZECZ COLLEGIUM POLONICUM. ABY UZYSKAĆ REKOMENDACJĘ Fundacji na rzecz Collegium Polonicum: należy do 31.07.2015 r. do g. 15:00 dostarczyć (osobiście lub pocztą) do siedziby Fundacji (ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice,  biblioteka CP I piętro) wniosek o udzielenie rekomendacji  wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości oraz oświadczeniem o sytuacji finansowej rodziny  (wysokość dochodów oraz ilość członków rodziny). Do 05.08.2015r. Fundacja powoła komisję ds. udzielenia rekomendacji i opublikuje listę 5 osób, które taką rekomendację otrzymają. Ranking rekomendowanych osób zostanie stworzony na podstawie osiągniętego wyniku egzaminu maturalnego, a w drugiej kolejności wysokości dochodów rodziny. Rekomendowane  osoby będą mogły wypełnić formularz online na stronie stypendia-pomostowe.pl PO OTRZYMANIU REKOMENDACJI MOŻESZ WYPEŁNIĆ FORMULARZ ONLINE: Formularz online będzie aktywny od 1 lipca 2015r. do 17 sierpnia 2015r. – wniosek online Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z REGULAMINEM , a następnie przygotuj dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku: kserokopię świadectwa dojrzałości, zaświadczenie o przyjęciu na studia, dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2015 r., dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej. (informacja drogą elektroniczną o otrzymanej rekomendacji) Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2015r. o godz. 16.00 PRZYNIEŚ (doślij) NAM WYDRUKOWANY FORMULARZ WRAZ Z WYMIENIONYMI WYŻEJ DOKUMENTAMI. Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami (oprócz dokumentu potwierdzającego otrzymanie rekomendacji) złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje Ciebie do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015r. Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi 05.10.2015 Pytania prosimy kierować do Fundacji na rzecz Collegium Polonicum: Martyna Szymborska- m.szymborska@fundacjacp.org , tel: 95 759 24 44

Edukacja
Bądźmy w kontakcie!