Mamy wyniki Działaj Lokalnie 2018

Z dużą satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Komisja konkursowa postanowiła dofinansować 10 z 18 nadesłanych wniosków. Łącznie przekażemy na Państwa działania 55 000.00 zł

Serdecznie gratulujemy!

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Programu „Działaj Lokalnie ” po posiedzeniu Lokalnej Komisji Grantowej w dniu 30.05.2018 r. –> do pobrania

W pracach komisji udział wzięło 5 osób reprezentujących różne środowiska i różnych partnerów konkursu. Każda z tych osób miała za zadanie ocenić projekty pod kątem innowacyjności pomysłu, zaangażowania i współpracy mieszkańców w ich realizację, pożyteczności, trafności zdiagnozowanych problemów, na które odpowiadały projekty, czy też adekwatności zaproponowanych działań do celu jaki zamierzano osiągnąć. Do przyznania było maksymalnie 45 punktów. Każdy projekt oceniało trzech ekspertów a wynik punktowy to średnia ich ocen.

Dotacje w kwotach od 3900 do 6000 złotych Fundacja przyznała już po raz jedenasty, gdyż od 2006 roku jest częścią ogólnopolskiej sieci Ośrodków Działaj Lokalnie, których zadaniem jest organizacja konkursu oraz animowanie okolicy, w której działają do podejmowania aktywności obywatelskiej na rzecz dobra wspólnego. W tym okresie udało się jej rozdać 109 dotacji o wysokości ponad 420 tys. złotych. Środki na dotacje pochodzą w większości od Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

W ciągu najbliższego tygodnia skontaktujemy się z Państwem w sprawie podpisania umów o dofinansowanie.

Bądźmy w kontakcie!