Fundacja na rzecz Collegium Polonicum pozyskała kolejne pieniądze na duże projekty!

To wspaniałe wiadomości – Fundacja na rzecz Collegium Polonicum będzie wspólnie z Partnerami prowadzić dwa domy dziennego pobytu dla seniorów: w Słubicach i Krośnie Odrzańskim. Dwa projekty uzyskały dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, ich realizacja rozpocznie się lada moment. Oprócz nowych placówek, wsparcie otrzymają również osoby niesamodzielne, niepełnosprawne oraz ich opiekunowie.

Ani w powiecie słubickim, ani krośnieńskim do tej pory nie było Domu Dziennego Pobytu – w którym osoby starsze mogłyby aktywnie spędzać czas. Brakowało również usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i wsparcia. To się niedługo zmieni!

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum otrzymała dofinansowanie dwóch projektów. Pierwszy z nich nosi tytuł „Opiekuńcze skrzydła powiatu”, zostanie zrealizowany na terenie powiatu słubickiego, wraz z partnerami, którymi są: Powiat Słubicki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie, gmina Cybinka i Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince i Stowarzyszenie po PROstu ze Słubic. Jego wartość to 2,8 mln zł.

Drugi nosi tytuł „Parasol – usługi opiekuńcze w powiecie krośnieńskim”, a partnerem Fundacji jest Stowarzyszenie Przystań w Krośnie Odrzańskim. Jego wartość wynosi 2,5 mln zł.

– Cieszymy się bardzo, że dzięki połączeniu sił tylu partnerów udało się złożyć wniosek i otrzymać dofinansowanie na działania, które są tak potrzebne w obu powiatach. Dzięki temu znacznie podniesie się jakość wsparcia dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych, a także ich opiekunów – mówi Magdalena Tokarska, prezes FCP.

Powiat słubicki – co zakłada projekt?

W powiecie słubickim zorganizowany zostanie system świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób, które ich potrzebują, świadczone będą one na terenie wszystkich 5 gmin. Oprócz tego opiekunowie przejdą szkolenia z zakresu opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną.

Drugim działaniem będzie długo oczekiwane uruchomienie Domu Dziennego Pobytu dla 20 seniorów. Z inicjatywy zarządu powiatu słubickiego i starosty Marcina Jabłońskiego zostanie on utworzony w na parterze w przychodni przy ul. Mickiewicza 6. Jego uczestnicy będą brać udział w różnych aktywnościach, np. muzycznych, kulinarnych, a także w terapii, np. terapeuty ręki, rehabilitanta czy psychologa. Dodatkowo zarząd powiatu słubickiego pozyskał dofinansowanie dla Domu Dziennego Pobytu także z innych źródeł: rządowego programu Senior + i PFRON-u. Co pozwoli na kompleksową realizację tego ważnego zadania.

Przy DDP powstanie również Klub Seniora, a drugi działający już w Cybince otrzyma dodatkowe wsparcie. W klubie seniorzy będą mogli brać udział np. w warsztatach i kursach językowych, komputerowych, koncertach, wycieczkach, muzykoterapii itp.

Stowarzyszenie Po PROstu będzie prowadzić szkolenia i poradnictwo dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem. Rodzice będą mogli skorzystać z porad i wsparcia w rozwiązywaniu różnych problemów życia codziennego.

Powiat krośnieński – co zakłada projekt?

Również tu projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania, a także wsparcie ich opiekunów i otoczenia, w tym szkolenia i warsztaty dla opiekunów.

Co równie ważne, w Krośnie, w budynku przy ul. Piastów, powstanie Dom Dziennego Pobytu, w którym będzie 25 miejsc. Seniorzy będą mogli korzystać z różnych form spędzania czasu wolnego, brać udział w potrzebnych im terapiach, ale także pogadankach, warsztatach, czy aktywności ruchowej.

Wsparcie otrzymają również osoby niepełnosprawne, którym będą pomagać asystenci. Pomogą im nie tylko w codziennych czynnościach, ale również np. w przemieszczeniu się do lekarza, urzędu pracy, czy szkoły.

Już niedługo Fundacja na rzecz Collegium Polonicum podpisze umowy na realizację obu projektów – o kolejnych działaniach będziemy informować!

Bądźmy w kontakcie!