Zarząd fundacji otrzymał absolutorium!

Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Udział w nim wzięli Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki Przewodniczący Rady oraz członkowie: Kazimiera Jakubowska, dr Ryszard Bodziacki, Prof. UAM dr hab. Ryszard Naskręcki oraz zaproszeni goście: Agnieszka Palacz i dr Marcin Wysocki. Zarząd fundacji reprezentowali: Magdalena Tokarska Prezes oraz członkowie: dr Krzysztof Wojciechowski, Prof. UAM dr hab. Grzegorz Podruczny a także księgowa fundacji Beata Małachowska.

To posiedzenie było bardzo ważne. Przedmiotem obrad były sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2017 rok. Sprawozdanie zostało wcześniej zbadane przez audytora, który wydał o nim pozytywną opinię. Na podstawie dokumentów działalność fundacji za rok 2017 została dokładnie omówiona i podsumowana planami na kolejny rok. Członkowie Rady podjęli uchwały o przyjęciu sprawozdań oraz udzieleniu zarządowi absolutorium.

Zmotywowani do dalszej pracy nie ustajemy, przed nami kolejny rok pełen wyzwań. A korzystając z okazji już teraz zapraszamy na Targi Aktywności i Biznesu Społecznego do Słubic, które odbędą się 14 lipca!

 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Wydarzenia
Bądźmy w kontakcie!