Wyjazd warsztatowy dla słubicko-frankfurckich organizacji pozarządowych/Workshop für frankfurter und slubicer NGOs

deutscher Text nachstehend
Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Collegium działająca na zlecenie gminy Słubice oraz miasta Frankfurt nad Odrą serdecznie zaprasza na dwudniowy wyjazd warsztatowy, który odbędzie się w dniach 14-15 września 2018r. w Kosarzynie (Ośrodek Wypoczynkowy  „Nad Borkiem”). Jest on organizowany w ramach projektu „Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej Frankfurt nad Odrą & Słubice”.

Wyjazd ma na celu wypracowanie zasad Polsko- Niemieckiej Sieć Współpracy NGO, która stanowić będzie przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń między organizacjami ze Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Podczas wyjazdu pokazywać będziemy w jaki sposób, na co dzień i długofalowo organizacje mogą ze sobą współpracować. Spotkanie takie pozwoli również organizacjom pozarządowym zarówno ze Słubic jak i Frankfurtu poznać się bliżej oraz uczyć się od siebie wzajemnie. W sieci jest siła, która pozwoli na zbudowanie przewagi, podejmowanie działań na szerszym polu i osiąganie efektu skali, nie tylko na pograniczu polsko-niemieckim. Dobra zabawa oraz integracja gwarantowana!

Udział w wyjeździe szkoleniowym skierowany jest do przedstawicieli słubickich i frankfurckich organizacji pozarządowych i jest  bezpłatny.

Zapewniamy nocleg, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjacp.org lub osobiście na adres fundacji: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice  od pn- pt  w godz. 8.00-16.00 do 07.09.2018r.

Osoba do kontaktu w sprawie wyjazdu: Marta Stachowska, e-mail: m.stachowska@fundacjacp.org , Tel.: +48 603 112 487

Do pobrania:

Program wyjazdu

Formularz zgłoszeniowy

Opis miejsca pobytu

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

Stiftung für das Collegium Polonicum, die von der Gemeinde Slubice und der Stadt Frankfurt (Oder) beauftragt wurde, lädt Sie herzlich zum 2-tagigen Workshop ein, der zwischen 14 und 15 September 2018 in Kosarzyn (Erholungszentrum „Nad Borkiem”) in Polen stattfindet. Der Workshop findet im Rahmen des Projekts Europäische Modellstadt der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Frankfurt (Oder) & Slubice“ statt.

Während des Workshops möchten wir die Regeln des deutsch-polnischen NGO-Netzwerks ausarbeiten, die eine Grundlage für den grenzüberschreitenden Dialog und Erfahrungsaustausch für NGOs aus Frankfurt (Oder) sein soll. Wir möchten den NGOs zeigen, wie sie langfristig zusammenarbeiten können. Dieses Treffen ist auch eine Gelegenheit für Integration der franfurter und slubicer NGOs.

An dem Workshop können die Vertreter der frankfurter Und slubicer NGOs teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Wir sorgen für die Übernachtung, Verpflegung, Schulungsmaterialien, wir erstatten auch die Fahrtkosten.

Die Anmeldefrist ist 10.09.2018. Schicken Sie das ausgefüllte Annmeldungsformular  auf  sekretariat@fundacjacp.org. Mehr Infos und alle Unterlagen auf der Internetseite: www.fundacjacp.org

Ansprechperson: Martyna Szymborska, m.szymborska@fundacjacp.org, Tel. 0048 604 470 397

 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme!

Programm

Anmeldungsformular

Bądźmy w kontakcie!