Zapytanie ofertowe: Materiały promujące przedsiębiorczość społeczną

W związku z realizacją na terenie województwa lubuskiego projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

poszukujemy firmy do opracowania projektu graficznego, a także wykonania i dostarczenia materiałów promujących przedsiębiorczość społeczną w okresie 10.2016 r. – 09.2018 r.

W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia oferty na załączonym wzorze.
Termin składania oferty: 2016-09-20
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Lubelskie

Treść zapytania ofertowego oraz wzór oferty do pobrania poniżej w załączniku:

thumbnail of Zapytanie ofertowe mat. promocyjne

Formularz ofertowy – wersja edytowalna (docx)

Informacja o wybranym wykonawcy:

Data wpływu: 20 września 2016 r.
Firma: Tomasz Stefański Piktogram Polska,
Pl. Bohaterów 19/5, 69-100 Słubice
Cena brutto oferty: 196 500,00 zł

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Ogłoszenia
Bądźmy w kontakcie!