Zapytanie ofertowe: Ekspert w zakresie prawa i pomocy publicznej

W związku z realizacją na terenie województwa lubuskiego projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

poszukujemy Eksperta w zakresie prawa i w zakresie pomocy publicznej (kod CPV 79140000-7 Doradztwo prawne i usługi informacyjne) w okresie 10.2016 r. – 09.2018 r.

W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia oferty na załączonym wzorze.
Termin składania oferty: 2016-09-20
Miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra

Treść zapytania ofertowego oraz wzór oferty do pobrania poniżej w załączniku:

thumbnail of Zapytanie ofertowe prawnik

Formularz ofertowy – wersja edytowalna (docx)

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Ogłoszenia
Bądźmy w kontakcie!