Zapytanie ofertowe Dziennikarz/dziennikarka miesięcznika W Klimacie ES

W związku z realizacją na terenie województwa lubuskiego projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej Fundacja na rzecz Collegium Polonicum poszukuje dziennikarza/dziennikarki (kod CPV 79552000-8 Usługi przetwarzania tekstu) do miesięcznika W klimacie ES w okresie 09.2016 r. – 09.2018 r.
W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia oferty na załączonym wzorze.
Termin składania oferty: 2016-09-20
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo lubuskie

Treść zapytania ofertowego oraz wzór oferty do pobrania poniżej w załączniku:

thumbnail of zapytanie-ofertowe-dziennikarz

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Ogłoszenia
Bądźmy w kontakcie!