Nowa Sól na społecznej fali

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Kwota dofinansowania: 83 781,23 euro
Czas trwania projektu: XII 2021 r. – IX 2023 r.
Lider: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Partner: Gmina Nowa Sól – Miasto
Grantodawcy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Cel projektu: „Wzmocnienie partycypacji obywatelskiej w Nowej Soli poprzez włączenie min. 250 mieszkańców i przedstawicieli NGO do udziału w minimum 6 procesach konsultacyjnych tworzenia i wypracowywania lokalnych polityk publicznych oraz procesach decyzyjnych dotyczących spraw społecznych, w szczególności związanych z tworzonym przez miasto Centrum Aktywności Społecznej (CAS).”

Nowa Sól: Szkolenie „ABC projektu”

Nowa Sól: Szkolenie „ABC projektu”

Wszystkich tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w pisaniu projektów lub tych, którzy chcą nauczyć się lepszego ich tworzenia – zapraszamy do udziału w szkoleniu „ABC pisania projektów”, które odbędzie się 25 października w Nowej Soli. Termin...

czytaj dalej
Bądźmy w kontakcie!