V Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych już za nami!

Ponad 60 osób już po raz piąty spotkało się podczas Nowosolskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Tym razem, w sobotę 23 września, spotkali się w Nowosolskim Domu Kultury.

Wydarzenie zorganizowała Gmina Nowa Sól – Miasto we współpracy z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali”.

Spotkanie otworzył Jacek Milewski Prezydent Miasta Nowa Sól, który wyraźnie podkreślił jak ważne są działania miejskich organizacji pozarządowych, które przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych.

Następnie głos zabrał Adam Szulczewski – jednocześnie prowadzący forum Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, która jest liderem projektu „Nowa Sól na społecznej fali”. Pan Adam podsumował działania realizowane w ramach projektu, opowiedział m.in. o wolontariacie, konsultacjach społecznych i Młodzieżowej Radzie Miejskiej.

Jako kolejna wystąpiła dr Anna Milczarek-Żejmo i przedstawiła prezentację na temat wyzwań społecznych w Nowej Soli w perspektywie do 2027 r.

Po części prezentacji uczestnicy forum wzięli udział w sesjach stolikowych, które były okazją do spotkania się w węższym gronie i przedyskutowania konkretnych tematów. I tak dyskusje odbyły się przy czterech stolikach:

  • Aktywność społeczna seniorów, gdzie moderatorkami były Agata Fogel z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum i Wanda Świdzińska z grupy nowosolanki.pl
  • Aktywność społeczna młodych. Moderatorka: Hanna Achremowicz – Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, Uniwersytet Wrocławski
  • Wypalenie społeczne i zastępowalność liderów w NGO. Moderowała dr Marta Trawinska – change.lab
  • Współpraca, czyli wspólna praca – rozwój współpracy NGO-JST. Prowadząca: Alicja Gawinek – Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Podsumowanie sesji stolikowych odbyło się na sali widowiskowej, gdzie moderatorzy opowiadali o tym, co najważniejszego udało się ustalić. Padły konkretne pomysły, które trzeba rozważyć, są one punktem wyjścia do dalszej dyskusji w planowaniu działań NGO na kolejne miesiące i lata.

Na zakończenie wystąpiła pani wiceprezydent Karina Jarosz, która podziękowała przybyłym członkom NGO za ich codzienną pracę na rzecz mieszkańców Nowej Soli, a także wręczyła podziękowania Adamowi Szulczewskiemu za pomyślną realizację dwuletniego projektu „Nowa Sól na społecznej fali”, którego Gmina Nowa Sól – Miasto była partnerem. W ramach podziękowania fundacja otrzymała kosz z ceramicznymi kwiatami, które wykonali podopieczni i instruktorzy Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowej Soli.

Po części merytorycznej przyszedł czas na wspólny posiłek i rozmowy kuluarowe, które pozwoliły dopełnić tematy, niedokończone podczas warsztatów.

Bardzo się cieszymy, że kilkadziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu forumowym. Wszystkie pomysły, refleksje i pytania są cenne i mogą stanowić początek nowych działań. Współpraca i wymiana informacji pomiędzy społecznikami to klucz do wprowadzenia realnych zmian. Cieszy nas fakt, że nasze organizacje mają tego świadomość i chcą nad tym pracować.

Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wspaniałej organizacji forum – Fundacja BawMy za pyszny catering, Nowosolski Dom Kultury za gościnę, a pani Cecylii Danielak za profesjonalne tłumaczenie na Polski Język Migowy.

Ogromne podziękowania składamy na ręce wolontariuszy i wolontariuszek z nowosolskich szkół ponadpodstawowych! Jesteście niesamowicie pomocni! Zawsze możemy na Was liczyć. Nitki – ZSP nr 2 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego CKZiU „Elektryk” Nowa Sól.

Fot. Przemysław Przybyła

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Bądźmy w kontakcie!