Nowa Sól: Rozmawialiśmy o CAS-ie i współpracy z NGO

„Style komunikacji z interesariuszami (rzecz o trudnej sztuce rozmowy)” – pod takim hasłem odbyło się piątkowe spotkanie w Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli.

W ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” kilkadziesiąt osób wzięło udział w ewaluacji zasad korzystania z zasobów CAS oraz dyskutowało na temat współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego.

Spotkanie 29 października rozpoczęło się od wystąpienia prof. UZ dra hab. Mariusza Kwiatkowskiego pn. „Style komunikacji z interesariuszami (rzecz o trudnej sztuce rozmowy)”. Po czym uczestnicy spotkania wzięli udział w części warsztatowej.

Gośćmi spotkania były organizacje pozarządowe, mieszkańcy oraz radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej. W rozmowach konsultacyjnych brali również udział członkowie grupy roboczej do spraw partycypacji społecznej.

Konsultacje społeczne oraz prace grupy roboczej ds. partycypacji społecznej organizowane są w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, realizowanego we współpracy przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum i Gminę Nowa Sól – Miasto.

Bądźmy w kontakcie!