Działaj lokalnie

Program Działaj Lokalnie

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

Ośrodek Działaj Lokalnie w Słubicach

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum uczestniczy w Programie „Działaj Lokalnie” od 2006 r.
W 2014 r. zostaliśmy jednym z kilku Certyfikowanych Ośrodków Działaj Lokalnie w Polsce (ODL).


Regulamin Działaj Lokalnie 2021


Generator Działaj Lokalnie


Przewodnik do umowy Działaj Lokalnie

 

AKTUALNOŚCI DZIAŁAJ LOKALNIE W SŁUBICACH:

Kontakt:

Koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie w Słubicach:
Marta Stachowska
tel. 603 112 487,
e-mail: m.stachowska@fundacjacp.org

Bądźmy w kontakcie!