tel. 884 309 488, 603 112 487 sekretariat@fundacjacp.org
25.06.2019 | Ogłoszenia

Z dużą satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Komisja konkursowa postanowiła dofinansować 9 z 33 nadesłanych wniosków (1 odrzucony formalnie). Łącznie przekażemy na Państwa działania 55 000.00 zł

Serdecznie gratulujemy!

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Programu „Działaj Lokalnie ” po posiedzeniu Lokalnej Komisji Grantowej w dniu 24.06.2019 r. –> do pobrania

W pracach komisji udział wzięło 6 osób reprezentujących różne środowiska i różnych partnerów konkursu. Każda z tych osób miała za zadanie ocenić projekty pod kątem innowacyjności pomysłu, zaangażowania i współpracy mieszkańców w ich realizację, pożyteczności, trafności zdiagnozowanych problemów, na które odpowiadały projekty, czy też adekwatności zaproponowanych działań do celu jaki zamierzano osiągnąć. Do przyznania było maksymalnie 45 punktów. Każdy projekt oceniało trzech ekspertów a wynik punktowy to średnia ich ocen.

Dotacje w kwotach do 6000 złotych Fundacja przyznała już po raz dwunasty, gdyż od 2006 roku jest częścią ogólnopolskiej sieci Ośrodków Działaj Lokalnie, których zadaniem jest organizacja konkursu oraz animowanie okolicy, w której działają do podejmowania aktywności obywatelskiej na rzecz dobra wspólnego. W tym okresie udało się jej rozdać 119 dotacji o wysokości ponad 475 tys. złotych. Środki na dotacje pochodzą w większości od Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

W ciągu najbliższego tygodnia skontaktujemy się z Państwem w sprawie podpisania umów o dofinansowanie.

-->

Skontaktuj się z nami

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
(budynek CP, II piętro pok. 208)

Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8:00 - 15:00
tel. 884 309 488, 603 112 487
sekretariat@fundacjacp.org

NIP:598-15-31-052 | REGON: 211249064

Polecamy