Będziemy jeszcze bardziej aktywizować seniorów!
23 maja, 2019

Będziemy jeszcze bardziej aktywizować seniorów!

Będziemy jeszcze bardziej aktywizować seniorów! A dokładniej – chcemy ich „unowocześniać”. Pozyskaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na realizację zadania, która nosi nazwę właśnie „Nowoczesny senior”. Już od czerwca seniorzy ze Słubic i Krosna Odrzańskiego będą brać udział w rożnych warsztatach i zajęciach, rozwijać swoje pasje przyrodnicze i artystyczne, spacerować, ćwiczyć na świeżym powietrzu… A także poznawać się bliżej z komputerami i Internetem. Czeka na nich sporo ciekawych wyzwań! Jesteśmy pewni, że doskonale sobie z nimi poradzą. Szczegóły już wkrótce.

Lokalne inicjatywy
Nabór wniosków do Działaj Lokalnie rozpoczęty!
23 kwietnia, 2019

Nabór wniosków do Działaj Lokalnie rozpoczęty!

Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji programu grantowego Działaj Lokalnie! Jak co roku do programu zaproszone są organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które mają swoją siedzibę, lub planują prowadzić działania w gminach: Słubice, Górzyca, Cybinka Rzepin, Krosno Odrzańskie, Gubin, Dąbie, Maszewo, Bobrowice, Bytnica, Kostrzyn nad Odrą, Witnica oraz Słońsk. Wnioski można składać do 31 maja 2019 roku wyłącznie drogą elektroniczną poprzez GENERATOR OFERT (nie ma potrzeby drukowania i podpisywania wniosków w kilku kopiach). W Programie Działaj Lokalnie  tak jak w poprzednich edycjach wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które: zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społecznościbędą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego, samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe. W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Natomiast  wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań. Wnioski o dotację w ramach Konkursu mogą składać: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa,grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Działania muszą być planowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące a nie dłuższy niż 6 miesięcy. Harmonogram konkursu powinien być zaplanowany w okresie: nie wcześniej niż 1 lipca 2019 r.  i nie później niż do 31 grudnia 2019 r. Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków programu Działaj Lokalnie  to 6.000 zł. Do niej ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25 %wartości dotacji (5% w postaci finansowej, pozostałe 20% w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy) Kontakt: Koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie Marta Stachowska tel. 603 112 487, e-mail: m.stachowska@fundacjacp.org Do pobrania: Regulamin DL 2019Wzór wniosku

Lokalne inicjatywy
Książki z fundacji niedługo pojadą na Litwę!
11 kwietnia, 2019

Książki z fundacji niedługo pojadą na Litwę!

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum przyłączyła się do akcji młodzieżowego wolontariatu zaprzyjaźnionego z nami Cybińskiego Stowarzyszenia Rozwoju PRO-EKO. Zachęcaliśmy mieszkańców do tego żeby przynieśli książki, które przydać się mogą w polskiej szkole na Litwie. Udało się zebrać kilka kartonów literatury! Dziękujemy  wszystkim tym, którzy przynieśli do nas książki! Pojechały już do Cybinki, skąd wyruszą w znacznie dalszą podróż: do polskiej szkoły Żejmiana na Podbrodziu, ok. 30 km od Wilna. Pomysłodawczynią akcji „Litwo, ojczyzno moja” jest młoda wolontariuszka stowarzyszenia Wiktoria Samulska. Odwiedziła tę szkołę we wrześniu zeszłego roku i zapragnęła pomóc uczniom. Dlatego zachęcała wszystkich do tego, aby przynieśli książki, w tym lektury, słowniki czy bajki, które trafią do uczniów i pomogą im w nauce języka polskiego. Ale nie tylko do nich. Udało się zebrać wiele różnych książek, które zasilą również kilka bibliotek i znajdą się w Domu Polskim. Dzięki temu wielu Polaków na Litwie będzie miało dostęp do polskiej literatury. Stowarzyszenie PRO-EKO zbierało również środki na zakup materiałów szkolnych, piśmienniczych, map czy innych pomocy przydatnych w szkole. Wszystko to już niedługo pojedzie na Litwę. Cieszy nas to bardzo!

Ogłoszenia
Bezpłatny kurs komputerowy
5 kwietnia, 2019

Bezpłatny kurs komputerowy

Serdecznie zapraszamy chętnych na bezpłatny kurs komputerowy! Podstawowy kurs komputerowy obejmuje takie zagadnienia jak m.in. korzystanie z wyszukiwarek internetowych, obsługa prostych edytorów tekstu, tworzenie prostych informacji np. na forach internetowych, konfigurowanie programu antywirusowego, korzystanie ze skanera czy drukarki, wysyłanie e-maili. Kurs obejmuje 100 godzin lekcyjnych i trwa od kwietnia do końca czerwca. Na zakończenie każdy z uczestników napisze egzamin i otrzyma certyfikat (ECCC Digcomp), poświadczający zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności. Kto może wziąć udział w kursie? Adresowany jest przede wszystkim do osób zamieszkałych na terenach wiejskich, mających więcej niż 50 lat lub maksymalnie średnie wykształcenie. Udział w kursie jest bezpłatny. Organizator zapewnia również darmowe podręczniki. Kurs będzie odbywał się w salach komputerowych Collegium Polonicum, w 2 grupach liczących po 10 osób. Zapisy oraz pytania proszę kierować do: Marta Stachowska, tel.: 61 82 96 878, e-mail: m.stachowska@fundacjacp.org.

Slider
CivilSocietyAcademy
1 kwietnia, 2019

CivilSocietyAcademy

W Collegium Polonicum w Słubicach 28 i 29 marca odbyła się ważna i ciekawa konferencja CivilSocietyAcademy. Również i my wzięliśmy w niej udział – jako uczestnicy i paneliści. Konferencja ta jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym co dwa lata przez europejską sieć CivilSociety Europe. Zrzesza ona 30 największych sieci organizacji pozarządowych w Europie, można powiedzieć, że jest „najwyższym” reprezentującym je ciałem. Łącznie reprezentuje 10 mln Europejczyków, zaangażowanych w działalność społeczną w swoich krajach, w wielu obszarach takich jak np. prawa człowieka, partycypacja, edukacja, ochrona środowiska. I to właśnie oni, oraz naukowcy i badacze z kilkunastu ośrodków naukowych, przyjechali do Słubic po to, aby rozmawiać na ważne tematy, związane z przyszłością Europy. Podczas 2 dni odbyło się kilka paneli dyskusyjnych, w tym jeden dotyczący aktualnej sytuacji politycznej w Polsce, który moderowała Karolina Dreszer-Smalec, członek zarządu naszej fundacji, a także wiceprzewodnicząca Komisji Praw Podstawowych i Praworządności oraz członkini prezydium Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i jednocześnie wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie. – Najważniejszym celem tej konferencji jest budowanie mostów między światem akademickim i światem organizacji obywatelskich z całej Europy. Kolejnym, nie mniej ważnym jest promocja myślenia o społeczeństwie obywatelskim. Chcemy budować partnerstwa, współpracę, angażować różne środowiska – podkreśla Jean MarcRoirant, prezes CivilSociety Europe. Rozmowa o sytuacji demokracji w Polsce była w tym roku szczególnie ważna, ponieważ w naszym kraju w tym roku przypadają dwie ważne rocznice: 30 rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów i 15 rocznica przystąpienia do Unii Europejskiej. – W społeczeństwie polskim poparcie dla UE jest podobne jak przed przystąpieniem. Polacy potrafią się mobilizować w przestrzeni publicznej, kiedy sprawy dla nich ważne staną na ostrzu noża – podkreślała prof. Magdalena Musiał-Karg, opowiadając o sytuacji na polskiej scenie politycznej. Żeby na co dzień praktykować demokrację – Takie spotkania są ważne po to, aby zobaczyć, że nasze problemy nie są tylko problemami polskimi. To, co nazywa się kurczącą przestrzenią dla aktywnościspołeczeństwa obywatelskiego jest widoczne w wielu krajach, nie tylko europejskich. Możemy jako różnorodne organizacje próbować na to oddziaływać poprzez zgłaszanie propozycji, rekomendacji do instytucji unijnych i do naszych rządów – mówiła Ewa Kulik-Bielińska, dyrektor Fundacji im. Stefana Batorego. Podkreśla, że ważna jest wymiana doświadczeń. – To, co się dzieje jest bardzo interesujące, pokazuje, że w Europie mamy deficyt demokracji rozumianej tak, że głosujemy na naszych przedstawicieli, a oni się o nas troszczą, to dla wielu osób jest już niewystarczające – uważa E Kulik-Bielińska. Dlatego jej zdaniem ważne jest zbieranie wiedzy, pomysłów od różnych ludzi, biorąc pod uwagę ich perspektyw, doświadczeń. – Jest coraz większa potrzeba otwarcia się różnych instytucji na to, żeby obywatele mieli większy wpływ, więcej do powiedzenia, ponieważ ludzie są spragnieni poczucia sprawczości, tego nie daje tylko głosowanie, a praktykowanie demokracji na co dzień – podkreśla. Zaznacza, że ważne są takie spotkania, jak konferencja, po to, żeby wymieniać się różnymi doświadczeniami, rożnymi perspektywami. Szanujmy działalność społeczną – Takie spotkanie pozwala z jednej strony zobaczyć, polskie wyzwania, to, czego w Polsce potrzebujemy w życiu publicznym, porównać jak wygląda w innych krajach. Taka pogłębiona refleksja pozwala szukać rozwiązań – podsumowuje Łukasz Domagała, prezes OFOP. – Środowisko organizacji pozarządowych w Polsce było wolne do tej pory od tego, co obserwujemy jako silny spór partyjny. Niestety, teraz przechodzi on na wszystkie możliwe sfery życia społecznego. Dlatego teraz jako organizacje szukamy tego, co łączy, co buduje środowisko, choć wyzwań jest bardzo wiele – wyjaśnia Ł. Domagała. Podkreśla, że polityka populistyczna, pokazująca zbyt proste rozwiązania jest równie w innych krajach.  – Zastanawiamy się, jak temu przeciwdziałać, szukać odwołań do wartości które są zapisane w polskiej konstytucji, są wartościami europejskimi, poszanowania prawa, dialogu, współistnienia, dbania o mniejszości, o prawa człowieka, procesy, które są ważne dla demokracji i nowoczesnegopaństwa – mówi Ł. Domagała. Podkreśla, że jego zdaniem na działalność społeczną należy chuchać i dmuchać, ponieważ gdzieś musimy  mieć te przestrzenie, w których oprócz tego, że się spieramy, to także potrafimy ze sobą rozmawiać i szukać rozwiązań. Bądźmy aktywni! – To była dobra edycja konferencji. Było nas tu wielu, ponad 80 osób. A każdy uczestnik potwierdził, że poziom wystąpień był bardzo wysoki, dużo się dowiedział. Jesteśmy teraz w wyjątkowym czasie w Europie, dlatego tak ważne jest organizowanie takich spotkań oraz to, aby przyniosły one owoce – podkreśla J.M. Roirant. Jego zdaniem najważniejsze podczas tej konferencji było to, że badacze i aktywiści zdecydowali, żeby zacząć działać razem. – Potrzebujemy znaleźć czas, żeby się zastanowić nad tym, jakie są najważniejsze wyzwania naszych czasów, nie wiem, co przyniesie przyszłość, jeśli będzie trudna, to tym bardziej potrzebujemy, aby między aktywistami i badaczami było porozumienie i współpraca –podkreśla organizator konferencji. Dodaje, że jest optymistą, ma nadzieję, że wyborcy podczas nadchodzących wyborów do parlamentu europejskiego dokonają właściwego wyboru. Jednak ludzie nie ufają politykom, dlatego tak ważne jest mówienie, żeby nie rezygnowali, głosowali, wzięli udział w wyborach, żeby przeciwstawić się rasizmowi, populizmowi i ksenofobii. . .rbs_gallery_66493668555d5Spinner{ margin: 50px auto; width: 50px; height: 40px; text-align: center; font-size: 10px; } .rbs_gallery_66493668555d5Spinner > div{ background-color: #333; height: 100%; width: 6px; display: inline-block; -webkit-animation: rbs_gallery_66493668555d5-stretchdelay 1.2s infinite ease-in-out; animation: rbs_gallery_66493668555d5-stretchdelay 1.2s infinite ease-in-out; } .rbs_gallery_66493668555d5Spinner .rbs_gallery_66493668555d5Rect2 { -webkit-animation-delay: -1.1s; animation-delay: -1.1s; } .rbs_gallery_66493668555d5Spinner .rbs_gallery_66493668555d5Rect3 { -webkit-animation-delay: -1.0s; animation-delay: -1.0s; } .rbs_gallery_66493668555d5Spinner .rbs_gallery_66493668555d5Rect4 { -webkit-animation-delay: -0.9s; animation-delay: -0.9s; } .rbs_gallery_66493668555d5Spinner .rbs_gallery_66493668555d5Rect5 { -webkit-animation-delay: -0.8s; animation-delay: -0.8s; } @-webkit-keyframes rbs_gallery_66493668555d5-stretchdelay { 0%, 40%, 100% { -webkit-transform: scaleY(0.4) } 20% { -webkit-transform: scaleY(1.0) } } @keyframes rbs_gallery_66493668555d5-stretchdelay { 0%, 40%, 100% { transform: scaleY(0.4); -webkit-transform: scaleY(0.4); } 20% { transform: scaleY(1.0); -webkit-transform: scaleY(1.0); } } var rbs_gallery_66493668555d5 = {"version":"3.2.18","id":2688,"class":"id2688","roboGalleryDelay":1000,"mainContainer":"#robo_gallery_main_block_rbs_gallery_66493668555d5","loadingContainer":"#rbs_gallery_66493668555d5-block-loader","loadingContainerObj":"rbs_gallery_66493668555d5-block-loader","columnWidth":"auto","columns":3,"resolutions":[{"columnWidth":"auto","columns":3,"maxWidth":960},{"columnWidth":"auto","columns":2,"maxWidth":650},{"columnWidth":"auto","columns":1,"maxWidth":450}],"hideTitle":true,"lightboxOptions":{"gallery":{"enabled":true,"tCounter":"%curr% of %total%"}},"overlayEffect":"direction-aware-fade","boxesToLoadStart":12,"boxesToLoad":8,"waitUntilThumbLoads":1,"LoadingWord":"Wczytuj\u0119...","loadMoreWord":"Za\u0142aduj\u0105 kolejne zdj\u0119cia","noMoreEntriesWord":"To ju\u017c wszystko","horizontalSpaceBetweenBoxes":15,"verticalSpaceBetweenBoxes":15,"lazyLoad":1,"wrapContainer":"#robo-gallery-wrap-rbs_gallery_66493668555d5","filterContainer":"#rbs_gallery_66493668555d5filter","loadMoreClass":"button-flat-primary button-large "}; .

Wydarzenia
Przyznajemy dotacje na start biznesów społecznych!
4 marca, 2019

Przyznajemy dotacje na start biznesów społecznych!

Zapraszamy do kontaktu z naszymi animatorami tych, którzy marzą o swoim biznesie – mają pomysł, ale brakuje im środków na rozpoczęcie działalności. Pomagamy w założeniu i prowadzeniu biznesu społecznego, od samego początku, czyli napisania biznesplanu. Wspieramy również w trakcie pierwszego, najtrudniejszego roku działalności na rynku. Ile wynosi dotacja? Kto może ją otrzymać? Jakiego rodzaju działalność można otworzyć? Więcej informacji na stronie prowadzonego przez fundację Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze: www.owes.zgora.pl

Slider
Zbieramy książki i przybory szkolne dla dzieci z polskiej szkoły na Litwie
21 stycznia, 2019

Zbieramy książki i przybory szkolne dla dzieci z polskiej szkoły na Litwie

Nasza fundacja przyłączyła się do akcji, która zorganizował młodzieżowy wolontariat Cybińskiego Stowarzyszenia Rozwoju PRO-EKO. Uczniowie z Cybinki chcą pomóc uczniom z Podbrodzia – zbierają polskie książki, lektury, mapy, przybory szkolne. Pomysł na akcję pomocy uczniom szkoły Żejmiana na Podbrodziu, ok. 30 km od Wilna narodził się podczas wycieczki, na którą Wiktoria Samulska, uczennica gimnazjum w Cybince, wyjechała jako laureatka konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy”. Uczy się w niej 162 dzieci – od lat 6 do matury. Wiktoria pomyślała, że warto im pomóc. Opowiedziała o tym Eugenii Niedźwieckiej, prezesce PRO-EKO. I razem wymyśliły akcję: „Litwo, ojczyzno moja”. Wiktoria, koordynatorka zadania, razem z koleżankami i kolegami wolontariuszami prowadzą zbiórkę tego, co może się przydać kolegom i koleżankom z Litwy. Zachęcają do wpłat na konto stowarzyszenia i do przekazywania pomocy rzeczowej – książek, map, globusów, zeszytów i przyborów szkolnych, a także sprzętu sportowego. Jednym z punktów zbiórki jest biuro Fundacji na rzecz Collegium Polonicum – zapraszamy do nas, ul. T. Kościuszki 1, budynek Biblioteki CP, I piętro.Gdybyście mieli bliżej, pozostałe to: Sklep Benefit Grzegorza Samulskiego (ul. Słubicka 8, Cybinka), gabinet kosmetyczny Agnieszki Iwaniuk (ul. Kościuszki 2). Akcję można również wspomóc przelewem na konto Cybińskiego Stowarzyszenia Rozwoju PRO-EKO w Cybince, nr 39 8371 1022 5500 4688 2000 0010 z dopiskiem „Szkoła na Litwie”. Kontakt ws. pomocy rzeczowej: 665 751 606, 663 225 666, 604 164 870. Zachęcamy do pomocy!

Ogłoszenia
Poznajcie laureatów konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie edycji 2018
18 grudnia, 2018

Poznajcie laureatów konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie edycji 2018

Za nami tegoroczna gala konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie. Nagrodziliśmy dobre, i nie tylko dobre, bo najlepsze praktyki społeczne lubuskich przedsiębiorstw. Pokazują, że nie brakuje wśród nich „wrażliwców”, dla których liczy się człowiek, dobro wspólne i współpraca. – Naszym konkursem chcemy przede wszystkim promować ideę zaangażowania społecznego wśród przedsiębiorców i pokazać, że działalność społeczna nie kłóci się z biznesową, a doskonale z nią współgra. To pokazują wyróżnione przez nas dobre praktyki. Są to pomysły, które odpowiadają na potrzeby, są wynikiem wrażliwości, odruchu serca, a prowadzą do dobrych zmian w środowisku. Warto o nich mówić i je promować – podkreśla Magdalena Tokarska,prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Podczas gali, która odbyła się 15 grudnia w przedświątecznej atmosferze w skansenie w Ochli, wyróżnieni przedsiębiorcy odebrali jedyne w swoim rodzaju nagrody. Ponownie, tak jak w zeszłym roku, do statuetek dołączone zostały vouchery na usługi podmiotów ekonomii społecznej. I niech ta współpraca się rozwija również w przyszłości! Do konkursu zostało zgłoszonych ponad 50 dobrych praktyk. Co ważne, nie nagradzamy firm, ale promujemy i wyróżniamy konkretne pomysły,pokazujące nowe oblicza współpracy i zaangażowania społecznego. Poznajcie tegorocznych zwycięzców: WSPÓLNA WARTOŚĆ – dobre praktyki zaangażowania społecznego i współpracy z podmiotami ekonomii społecznej: OMNI MODO – firma z Nowej Soli.  Od 26. lat produkuje odzież wodoodporną, ubrania dla spawacza i ochrony indywidualne dla spawacza. Jednakże od kilku lat ich główną produkcją są torby reklamowe. Nagrodzona dobra praktyka: współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej z Nowej Soli. Firma zleca usługi na rzecz podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej. Tworzą wspólną wartość i nową jakość współpracy. Wrażliwość, jaką się wykazuje firma Omni Modo na osoby z niepełnosprawnością jest niewątpliwie drogowskazem dla biznesu. MB- Pneumatyka Sp. z o.o. – firma zajmująca się produkcją części samochodowych. Elementy pneumatyki hamulcowej, złącz  zapewniających bezpieczną jazdę kierowcom.Firma wspiera rozwój młodych talentów, wspiera osoby narażone na wykluczenie społeczne, wyznacza nowe kierunki współpracy firmy z nauką. Nagrodzona praktyka: biznesowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. Za uwzględnienie w zakupach dóbr i usług współpracę z PES, np.zakup zdjęć do katalogów firmowych od spółdzielni socjalnej, zakup kartek świątecznych od fundacji osób niepełnosprawnych uzdolnionych artystycznie Dobre praktyki w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA – Oddział w Zielonej Górze zajmuje się zagospodarowaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w północno-zachodniej Polsce. Firma jest największym dostawcą gazu na krajowy rynek. Firma ma bardzo aktywny dział Komunikacji i PR, który często jest motorem napędowym działań społecznych.  Prowadzą długoletnie projekty. W zeszłym roku otrzymali wyróżnienie za Otwarte Działania Twórcze. Prowadzą z sukcesem galerię Wystaw, edukują z Gazusiem. Nagrodzona dobra praktyka: Akcje krwiodawcze „ Dar krwi na Dzień dziecka”, Dar Krwi na barbórkę” – firma ma długoletnią tradycję krwiodawstwa, akcje mają bardzo wymierne efekty w ilości oddawanej krwi, ale też włączają zewnętrzne podmioty do wspólnej inicjatywy. Kancelaria Prawna Anna Giercarz – trudni się oferowaniem doradztwa prawnego z różnorodnych dyscyplin prawnych. Dwuosobowy zespół, który charakteryzuje się dużą wrażliwością i sprawczością działania. Odkrywają tajemnice RODO dla organizacji pozarządowych. Nagrodzona praktyka : LUBUSZANKI – cykliczne spotkania networkingowe, integrujące kobiece środowisko biznesowe. Inicjatywa powstała w2017 r. Przez prawie półtora roku w spotkaniach wzięło udział prawie 200kobiet. Działa też bardzo aktywnie profil na FB dla Lubuszanek. Dziewczyny w ramach inicjatywy inspirują i organizują akcje pomocowe dla Domu Samotnej Matki z Zielonej Góry. Aniśko Architektura Krajobrazu – firma zajmująca się projektowaniem przestrzeni dla ludzi i przyrody,  prowadzeniem wykładów i odczytów o ogrodach i przyrodzie, organizowaniem kursów i szkoleń o z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa. Przygotowywaniem wystaw związanych z krajobrazem i ogrodami.Niewielka firma mająca wielki wpływ na otoczenie. Pasja do architektury ogrodu pozwala zainspirować otoczenie, wpłynąć na większą otwartość społeczeństwa do siebie, zrozumienia otaczającej przestrzeni. Nagrodzona dobra praktyka: projekt rewitalizacji otoczenia Ośna Lubuskiego – pokazują alternatywne i nowoczesne rozwiązania, współpracują z miastem i realizują projekty scalające mieszkańców. AB Foods Polska Sp. z o.o. , Alumetal Poland Sp. z o.o.,  Jost Polska Sp. z o.o., Mazel S.A , Nord Napędy Sp. z o.o. Nagrodzona dobra praktyka: inicjatywa NOWA PRACA – to współpraca pięciu nowosolskich firm, nie tylko promują na portalu własne wydarzenia, ale też realizują wspólne projekty i budują pozytywny wizerunek.Wspólne działania pokazują, że współpraca przy wspólnym celu jest niezwykle istotna nie tylko dla samych firm, ale też może i potrafi oddziaływać na szerszą skalę. Nawiązując relacje ze szkołami oraz z Uczniowską Spółdzielnią Socjalną firmy wyznaczają standard współpracy biznesu z edukacją. Więcej o konkursie na: http://bws.fundacjacp.org/

Slider
Uwaga, ważne szkolenie!  Przygotujmy się do przyszłorocznych konkursów!
10 grudnia, 2018

Uwaga, ważne szkolenie! Przygotujmy się do przyszłorocznych konkursów!

Podczas ostatniego w tym roku miniszkolenia w Sektorze 3 Słubice omówimy zasady ubiegania się o dotacje w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2019 r. oraz przedstawimy nowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, który będzie realizowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Przedstawimy również nowe wzory ofert na realizację zadań publicznych, które będą obowiązywały od 1 marca 2019 r. m.in. we wszystkich konkursach otwartych ofert organizowanych przez samorządy. Program szkolenia: Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2019 r. – warunki ubiegania się o dotacje. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 – przedstawienie programu oraz omówienie poszczególnych priorytetów. Nowe wzory ofert – omówienie nowych formularzy dedykowanych do otwartych konkursów ofert oraz formularzy składanych w ramach tzw. „małych grantów”. Prowadzący: Adam Szulczewski – od ponad 10 lat związany z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. Specjalizuje się w formach współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną. Prowadzi szkolenia, spotkania, doradztwo dla organizacji pozarządowych. Na co dzień animator Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze. Termin: 17.12.2018 r., godz. 17.00. Miejsce: Sektor 3 Słubice, biuro Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, budynek biblioteki Collegium Polonicum Ip. Więcej informacji: tel. 884, 309 488, e-mail: sektor3@fundacjacp.org

Szkolenia
Bądźmy w kontakcie!