Uwaga, ważne szkolenie! Przygotujmy się do przyszłorocznych konkursów!

dav

Podczas ostatniego w tym roku miniszkolenia w Sektorze 3 Słubice omówimy zasady ubiegania się o dotacje w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2019 r. oraz przedstawimy nowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, który będzie realizowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Przedstawimy również nowe wzory ofert na realizację zadań publicznych, które będą obowiązywały od 1 marca 2019 r. m.in. we wszystkich konkursach otwartych ofert organizowanych przez samorządy.

Program szkolenia:

  1. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2019 r. – warunki ubiegania się o dotacje.
  2. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 – przedstawienie programu oraz omówienie poszczególnych priorytetów.
  3. Nowe wzory ofert – omówienie nowych formularzy dedykowanych do otwartych konkursów ofert oraz formularzy składanych w ramach tzw. „małych grantów”.

Prowadzący:

Adam Szulczewski – od ponad 10 lat związany z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. Specjalizuje się w formach współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną. Prowadzi szkolenia, spotkania, doradztwo dla organizacji pozarządowych. Na co dzień animator Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.

Termin: 17.12.2018 r., godz. 17.00.

Miejsce: Sektor 3 Słubice, biuro Fundacji na rzecz Collegium Polonicum,

budynek biblioteki Collegium Polonicum Ip.

Więcej informacji: tel. 884, 309 488, e-mail: sektor3@fundacjacp.org

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Szkolenia
Bądźmy w kontakcie!