Książki z fundacji niedługo pojadą na Litwę!

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum przyłączyła się do akcji młodzieżowego wolontariatu zaprzyjaźnionego z nami Cybińskiego Stowarzyszenia Rozwoju PRO-EKO. Zachęcaliśmy mieszkańców do tego żeby przynieśli książki, które przydać się mogą w polskiej szkole na Litwie. Udało się zebrać kilka kartonów literatury!

Dziękujemy  wszystkim tym, którzy przynieśli do nas książki! Pojechały już do Cybinki, skąd wyruszą w znacznie dalszą podróż: do polskiej szkoły Żejmiana na Podbrodziu, ok. 30 km od Wilna.

Pomysłodawczynią akcji „Litwo, ojczyzno moja” jest młoda wolontariuszka stowarzyszenia Wiktoria Samulska. Odwiedziła tę szkołę we wrześniu zeszłego roku i zapragnęła pomóc uczniom. Dlatego zachęcała wszystkich do tego, aby przynieśli książki, w tym lektury, słowniki czy bajki, które trafią do uczniów i pomogą im w nauce języka polskiego. Ale nie tylko do nich. Udało się zebrać wiele różnych książek, które zasilą również kilka bibliotek i znajdą się w Domu Polskim. Dzięki temu wielu Polaków na Litwie będzie miało dostęp do polskiej literatury.

Stowarzyszenie PRO-EKO zbierało również środki na zakup materiałów szkolnych, piśmienniczych, map czy innych pomocy przydatnych w szkole.

Wszystko to już niedługo pojedzie na Litwę. Cieszy nas to bardzo!

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Ogłoszenia
Bądźmy w kontakcie!