Szkolenie w Sektorze 3 z Równać Szanse

Sektor 3 Słubice zaprasza na kolejne mini szkolenie! Arkadiusz Borysiewicz, wiceprezes Fundacji Nauka dla Środowiska z Koszalina, partnera regionalnego Programu Równać Szanse opowie o tym, kto i na jakich zasadach może aplikować o środki w ramach tego programu.

Regionalny Konkurs Grantowy Równać Szanse 2019 to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

O programie:

Celem tego programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

W programie można zdobyć dotacje w wysokości do 8,5 tys. zł, na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat. 

Termin składania wniosków upływa 7 października br. do godz. 12.

O szkoleniu:

Podczas szkolenia uczestnicy poznają ideę programu Równać Szanse, dowiedzą się, jakie są wytyczne i harmonogram konkursu, jak prawidłowo przygotować wniosek, na co zwrócić szczególną uwagę, a czego się wystrzegać.

Prowadzący pokaże projekty pisane z perspektywy organizacji i młodzieży.

Każdy z uczestników otrzyma materiały informacyjne.

Wstęp jest bezpłatny.

Termin: 23. 09.2019 r., godz. 17. Miejsce: Sektor 3 Słubice, ul. T. Kościuszki

Bądźmy w kontakcie!