Szkolenia na opiekunów osób starszych i asystentów osób niepełnosprawnych

Przyjmujemy zgłoszenia na dwa kursy, kończące się certyfikatem: opiekuna osób starszych i asystenta osób niepełnosprawnych.

W kursach mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu słubickiego i krośnieńskiego. Kurs przeznaczony jest dla opiekunów faktycznych, czyli osób, które zajmują się osobami starszymi oraz członków najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnością (niesamodzielnych).

W czasie kursu zapewniamy opiekę nad osobą starszą lub z niepełnosprawnością.

Kurs na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej trwa 60 godzin, w tym 20 godzin części teoretycznej i 40 godzin praktycznej. Obejmuje m.in. takie zagadnienia jak pojęcie niepełnosprawności, udzielanie pierwszej pomocy, pielęgnacja i obsługa sprzętu pomocniczego.

Natomiast kurs na opiekuna osób starszych trwa 80 godzin, uczestnicy poznają m.in. jak dobrać metody, techniki, narzędzia i formy realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, problemów i potrzeb osoby starszej, w jaki sposób udzielać wsparcia emocjonalnego i aktywizować ją, motywować do samodzielności.

Każdy kurs kończy się certyfikatem.

Udział w kursach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona – wg kolejności zgłoszeń. Aby się zgłosić, konieczne jest złożenie podpisanej deklaracji i formularza – w biurze w Słubicach lub w Krośnie Odrzańskim.

Szczegóły oraz harmonogram zajęć zostaną podane osobom, które będą brały udział w kursach.

Biuro w Słubicach: budynek biblioteki Collegium Polonicum, ul. T. Kościuszki 1, I piętro, pokój 209, tel. 61 82 96 791.

Biuro w Krośnie Odrzańskim: Ośrodek Pomocy Społecznej, sala konferencyjna (2 piętro), ul. Piastów 10, tel. 61 829 67 91.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Slider, Szkolenia
Bądźmy w kontakcie!