Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej Sektor 3 Słubice

Wraz z wiosną, nową edycję swojej działalności otwiera Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej Sektor 3 Słubice, miejsce znane lokalnym organizacjom pozarządowym i nie tylko.
Zaczynamy w nowej sali z nowym sprzętem. W biurze Fundacji na rzecz Collegium Polonicum zostało wydzielone osobne pomieszczenie, w którym znajduje się 5 nowych stanowisk komputerowych oraz drukarka. Skorzystać z nich mogą przedstawiciele organizacji pozarządowych, oraz osoby, które myślą o utworzeniu podmiotu ekonomii społecznej (czyli m.in. fundacji, stowarzyszenia, spółdzielni socjalnej itp.).  W biurze znaleźć można także sprzęty pomocne w pracy, takie jak: laminarka, bindownica, gilotyna.
Oprócz tego Sektor 3 proponuje również:

bezpłatne szkolenia dla słubickich NGO’sów, doradztwo np. księgowe, pomoc w pisaniu, rozliczaniu projektów, współpracę w promocji akcji i wydarzeń.
Tak  jak w zeszłym roku, raz w miesiącu przedstawiciele słubickiego sektora społecznego będą spotykali się na Podwieczorkach Obywatelskich, żeby przy kawie, herbacie, ciastkach porozmawiać o bieżących sprawach, takich jak nowe konkursy, zmiany w przepisach, pomysły na wspólne działania.

Zapraszamy do Sektora 3!
Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej
Sektor 3
Budynek Biblioteki Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1, I p. pokój 209
69-100 Słubice

tel. (+48) 884 309 488
e-mail: sektor3@fundacjacp.org
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 09.00 – 16.00.

Po uzgodnieniu możliwe również inne dni i godziny.

Zapraszamy na stronę sektora

Bądźmy w kontakcie!