Bezpłatne szkolenie ABC Pisania Projektów- przeniesione do Zielonej Góry

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pozyskiwaniem środków na realizację projektów z województwa lubuskiego z powiatów objętych projektem: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra.

Szkolenie prowadzi Małgorzata Rulińska.

Przeprowadziła blisko 100 szkoleń z nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020; napisała 31 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych; posiada 22 lata doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, specjalizuje się w projektach innowacyjnych, ocenia projekty w PO WER i RPO kilku województw, obecnie jest dyrektorem spółki polsko-duńskiej zajmującej się m.in. programami, strategiami i projektami. Ekspert z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju m.in. w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej

Program szkolenia: szkolenie trwa 8h dydaktycznych

 • Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
 • Określenie grupy docelowej,
 • Określenie celu projektu,
 • Planowanie działań,
 • Harmonogram,
 • Określenie rezultatów,
 • Budżet,
 • Zespół projektu.
 • Źródła finansowania: zadania publiczne, fundacje grantowe, FIO, ASOS, środki UE
 • Gdzie szukać aby znaleźć informacje na temat dotacji
 • Formularze ofert
 • Przedstawienie typów projektów możliwych do realizacji w ramach lokalnych inicjatyw.

Termin i miejsce szkolenia:
8.06.2017 w Zielonej Górze w godz. 12.00-18:35

Harmonogram

Jak się zgłosić?

Wypełnij elektronicznie formularz

Termin zgłoszeń:
Zielona Góra do 1.06.2017 r.

Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia:

Lidia Legutko
tel. 782 870 164
l.legutko@frdl.org
FRDL Ośrodek Regionalny
Al. Niepodległości 16/9
65-048 Zielona Góra

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Slider
Bądźmy w kontakcie!