Specjalista ds. animacji poszukiwany

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum poszukuje pracownika na stanowisko Specjalista ds. animacji. Wśród obowiązków na stanowisku pracy znajdują się zadania wymienione poniżej:

•opracowywanie narzędzi diagnostycznych na potrzeby animacji,

•wspieranie środowisk lokalnych w zakresie diagnozowania ich potencjałów,

•przeprowadzanie działań animacyjnych z instytucjami otoczenia ekonomii społecznej

•wypracowywanie koncepcji współpracy w społecznościach lokalnych, w tym z podmiotami takimi jak samorząd lokalny, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, szkoły itd.,

•inicjowanie i organizowanie spotkań w ramach współpracy lokalnej i budowania partnerstw,
wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,

Od kandydatów oczekujemy:

  • minimum 3-letniego doświadczenia w świadczeniu usług animacyjnych, w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lokalnego,
  • tworzenia partnerstw lokalnych.
  • umiejętności pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań,
  • znajomości uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru województwa lubuskiego,
  • znajomości specyfiki sektora ekonomii społecznej,

Oferujemy:

  • ciekawą pracę zawodową
  • umowę o pracę
  • wymiar czasu pracy 1 etat
  • stałą możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:  a.serba@fundacjacp.org do dnia 18 września br. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883 z poźn. zm.)”

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Ogłoszenia
Bądźmy w kontakcie!