Doradca biznesowy poszukiwany

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum poszukuje pracownika na stanowisko: Doradca biznesowy
Wśród obowiązków na stanowisku pracy znajdują się zadania wymienione poniżej.

Obowiązki na stanowisku pracy:
•świadczenie usług doradczych w zakresie budowania konkurencyjności produktów i usług przedsiębiorczości społecznej w zakresie co najmniej:
a)doradztwa branżowego, związanego z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej (dopasowanego dla konkretnego klienta – obejmującego doradztwo zawodowe i branżowe),
b)poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowania danych i ofert,
c)przygotowywania i pracy nad biznes planem,
d)negocjacji z instytucjami finansującymi,
•pomoc w przygotowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu planu działania dostosowanego do specyficznych potrzeb klientów;

Od kandydatów oczekujemy:
•co najmniej 3-letniego udokumentowanego doświadczenie we wsparciu biznesowym lub prowadzeniu działalności gospodarczej;
•umiejętność przygotowania, prowadzenia i oceny procesu doradztwa biznesowego, opartego na analizie potrzeb i problemów biznesowych klienta
•wiedzy i umiejętności na temat opracowywania biznes planów lub/i studium wykonalności dla inwestycji PS oraz montażu finansowego z wykorzystaniem finansowania zwrotnego,
•wiedzy dot. planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PS

Oferujemy:
•ciekawą pracę zawodową
•umowę o pracę
•wymiar czasu pracy 1 etat
•stałą możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: a.serba@fundacjacp.org do dnia 18 września br. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883 z poźn. zm.)”

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Ogłoszenia
Bądźmy w kontakcie!