Zapytanie ofertowe: Animator lokalny

W związku z realizacją na terenie województwa lubuskiego projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

poszukujemy dwóch Animatorów/Animatorek lokalnych (kod 79411000-8 – Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania) w okresie 10.2015 r. – 09.2018 r.

W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia oferty na załączonym wzorze.
Termin składania oferty: 2015-09-21
Miejsce realizacji zamówienia: województwo lubuskie
Treść zapytania ofertowego oraz wzór oferty do pobrania poniżej w załączniku:

thumbnail of Zapytanie ofertowe animator.

Formularz ofertowy – wersja edytowalna (docx)

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Ogłoszenia
Bądźmy w kontakcie!