Rozeznanie cenowe na zakup i dostawę mebli biurowych

W związku z realizacją na terenie województwa lubuskiego projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych.
Termin składania oferty: 2016-11-18
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo lubuskie

Rozeznanie cenowe należy składać na załączonym formularzu rozeznania cen (Załącznik nr 1), do dnia 18.11.2016r., mailowo na adres: a.serba@fundacjacp.org lub osobiście/pocztowo na adres Zamawiającego.

thumbnail of rozeznanie-rynku-_meble

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Ogłoszenia
Bądźmy w kontakcie!