Rozeznanie cenowe na opracowanie raportów ewaluacyjnych

W związku z realizacją na terenie województwa lubuskiego projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie raportów ewaluacyjnych.
Termin składania oferty: 2016-11-30
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo lubuskie

Treść zapytania ofertowego oraz wzór oferty do pobrania poniżej w załączniku:

thumbnail of Rozeznanie rynku _ewaluacja

Formularz ofertowy – wersja edytowalna (docx)

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Ogłoszenia
Bądźmy w kontakcie!