Podziękowania od Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

12 czerwca Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych obchodziła 20-lecie istnienia. Z tej okazji prezeska Fundacji na rzecz Collegium Polonicum Magdalena Tokarska odebrała z rąk prezeski OFOP-u Karoliny Dreszer-Smalec podziękowania za dotychczasowy wkład naszej organizacji we współtworzenie federacji, zaangażowanie w kształtowanie trzeciego sektora i wspólne działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum jest organizacją członkowską Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych od 2012 r.
Całemu zespołowi OFOP-u życzmy dalszych sukcesów w działaniach na rzecz organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Ogłoszenia
Bądźmy w kontakcie!