tel. 884 309 488, 603 112 487 sekretariat@fundacjacp.org
16.06.2023 | Wydarzenia

15 czerwca 2023 r. w Collegium Polonicum odbyło się posiedzenie Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Obradom przewodniczyła prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W posiedzeniu rady fundacji po raz pierwszy uczestniczył Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina prof. dr Eduard Mühle. W trakcie obrad członkowie rady zapoznali się ze sprawozdaniem merytorycznym oraz finansowym fundacji przedstawionymi przez zarząd pod przewodnictwem prezes Magdaleny Tokarskiej. Rada jednomyślnie zatwierdziłą oba dokumenty udzielając tym samym absolutorium zarządowi fundacji.

Podczas obrad doszło również do zmian osobowych w składzie rady fundacji. W związku z rezygnacją z członkostwa w radzie złożoną z końcem maja br. przez prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg, rada podjęła decyzję o powołaniu do składu rady fundacji dra Krzysztofa Wojciechowskiego – jednego z założycieli FCP i wieloletniego dyrektora administracyjnego Collegium Polonicum.

W trakcie posiedzenia rozmawiano również o pomysłach dotyczących nowych działań w zakresie wspierania Collegium Polonicum. Dyskutowano również o koncepcji nagrody mającej promować Collegium Polonicum. Udział w obradach rady – w roli gościa – wzięła również Dyrektor Collegium Polonicum Agnieszka Brończyk.

Zarząd Fundacji na rzecz Collegium Polonicum składa serdecznie podziękowania Pani prof. dr hab. Magdalenie Musiał-Karg za dotychczasową pracę i wkład wniesiony w rozwój działalności fundacji.

Udział w posiedzeniu rady wzięli członkowie i członkinie Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum:

  • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr Eduard Mühle, Prezydent Europa-Universität Viadrina
  • prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Prorektor ds. kadr i rozwoju,
  • dr Bodziacki Ryszard,
  • dr Krzysztof Wojciechowski.

Zarząd FCP reprezentowali:

  • Magdalena Tokarska,
  • Karolina Dreszer-Smalec,
  • Adam Szulczewski.
Na zdjęciu od lewej: Adam Szulczewski, dr Krzysztof Wojciechowski, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, prof. dr Eduard Mühle, Magdalena Tokarska, Karolina Dreszer-Smalec, dr Ryszard Bodziacki, Beata Małachowska, Natalia Domina, Agnieszka Brończyk.

.

-->

Skontaktuj się z nami

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
(budynek CP, II piętro pok. 208)

Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8:00 - 15:00
tel. 884 309 488, 603 112 487
sekretariat@fundacjacp.org

NIP:598-15-31-052 | REGON: 211249064

Polecamy