Aktualności

Chill Strefa z Funduszami Europejskimi w Słubicach
8 maja, 2024

Chill Strefa z Funduszami Europejskimi w Słubicach

Z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich zapraszamy przed budynek Collegium Polonicum w Słubicach. W miłej i przyjaznej atmosferze zaprezentujemy projekty realizowane z Funduszy Europejskich przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum. Na odwiedzających czekają liczne atrakcje. A wśród nich:– wystawa zdjęć zrealizowanych projektów;– prezentacje multimedialne o Funduszach Europejskich na tabletach;– plenerowe gry dla najmłodszych;– relaks przy muzyce na świeżym powietrzu;– drobne upominki. Czekamy na Was!

Lokalne inicjatywy
Rusza nabór wniosków Działaj Lokalnie 2024
8 kwietnia, 2024

Rusza nabór wniosków Działaj Lokalnie 2024

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach programu grantowego DZIAŁAJ LOKALNIE. Lokalny konkurs grantowy przeznaczony jest dla grup nieformalnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji z terenu gmin: Cybinka, Górzyca, Słubice, Rzepin, Krosno Odrzańskie, Dąbie, Gubin (gmina miejska), Gubin (gmina wiejska), Maszewo, Bobrowice, Bytnica, Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Słońsk. 8 kwietnia 2024 roku ruszył kolejny konkurs Programu “Działaj lokalnie”, realizowanego wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, finansowanego ze środków  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nabór potrwa od 8 kwietnia do 8 maja 2024. Pula przeznaczona na granty wynosi 55 000,00 zł. Maksymalna wysokość grantu to 6 000 zł. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec maja 2024 roku. Kto może ubiegać się o dotację? organizacje pozarządowe; stowarzyszenia zwykłe; oddziały terenowe organizacji pozarządowych; grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa; grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie) – po uzyskaniu zgody FCP. Siedziba podmiotu wnioskującego powinna znajdować się na terenie gmin Cybinka, Górzyca, Słubice, Rzepin, Krosno Odrzańskie, Dąbie, Gubin (gmina miejska), Gubin (gmina wiejska), Maszewo, Bobrowice, Bytnica, Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Słońsk Na co można uzyskać dotację?W ramach projektów będę mogły być realizowane działania służące zaangażowaniu lokalnych społeczności wokół wspólnego dobra. W roku 2024 r. prowadzone będą cztery ogólnopolskie ścieżki tematyczne. Uwypuklenie tych ścieżek ma na celu zwrócenie uwagi na najbardziej pożądane tematy Projektów. Nie oznacza to jednak, że lokalne Projekty mają dotyczyć wyłącznie tej tematyki. „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” – wsparcie mogą otrzymać inicjatywy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Środki mogą zostać przeznaczone na wsparcie społeczności lokalnych, które przyjmują uchodźców, zapewniają działania integracyjne, pomoc prawną, edukacyjną, psychologiczną i inne. „Działaj ekologicznie” – ścieżka jest kontynuacją udanego pilotażu realizowanego w latach 2021 i 2022. Wszystkie ODL mają dostęp do materiałów edukacyjnych, zestawów narzędzi i scenariuszy dotyczących zmian klimatu i innych wyzwań ekologicznych. ODL wyposażone zostały w wiedzę, którą mogą dzielić się z Wnioskodawcami. „Młodzież działa lokalnie” – ścieżka, w której dorosła młodzież (w wieku 18-26 lat) będzie mogła przyjąć globalną perspektywę, działając jednocześnie w lokalnych kontekstach. To młodzież w oparciu o własne spostrzeżenia i perspektywy może decydować o zakresie tematycznym swoich przedsięwzięć, działaniach, odbiorcach, budżecie. W organizację Projektu może być zaangażowana młodzież od 13 roku życia. W ramach „Szkoły Animacji Lokalnej” odbędzie się seria warsztatów i webinariów przygotowujących do projektowania i realizacji własnych projektów społecznych. „Jubileusze wolnej Polski” – ścieżka, w której dofinansowane będą przedsięwzięcia prowadzone w celu podkreślenia znaczenia dla lokalnych społeczności rocznic i jubileuszy obchodzonych w 2024 roku, tj.: 20 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 25 rocznica przystąpienia Polski do NATO oraz 35 rocznica wolnych wyborów parlamentarnych z 1989 roku. Zachęcamy do uwzględnienia w projektach działań, upamiętniających powyższe rocznice. Kiedy i jak wypełnić wniosek?Termin składania wniosków: 8 kwietnia – 8 maja 2024. Wnioski można składać tylko i wyłącznie poprzez  GENERATOR WNIOSKÓW. Jak rozplanować działania?Okres realizacji projektów to 1 czerwca-31 grudnia 2024 roku, pamiętając, że zamierzone działania muszą trwać minimum 3 a maksymalnie 6 miesięcy. Dokumentacja: Regulamin konkursu Wzór wniosku Karta oceny formalnej Karta oceny merytorycznej Kontakt: Ośrodek Działaj Lokalnie w Słubicach Marta Stachowska – Koordynator ODL tel.: 603-112-487 e-mail: m.stachowska@fundacjacp.org Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie”  dofinansowany jest ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Działaj Lokalnie
Pożyczka z Funduszu Dostępności
25 marca, 2024

Pożyczka z Funduszu Dostępności

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje, iż realizuje we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego projekt którego celem jest udzielenie wsparcia na działania w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy w budynkach. Projekt realizowany w ramach umowy zawartej przez konsorcjum utworzone przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z  siedzibą w Lublinie oraz Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na podstawie umowy operacyjnej podpisanej w dniu 18 października 2023r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr 2/FD/923/2023/I/BP/554 w ramach Funduszu Dostępności. Finansowaniu w ramach funduszu pożyczkowego mogą podlegać Projekty, mające na celu dostosowanie: Budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego,  Budynków zamieszkania zbiorowego oraz  Budynków użyteczności publicznej Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o Wsparcie są: 1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; 2) podmioty w ramach administracji rządowej, m.in. państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne; 3) spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego; 4) inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; 5) podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki; 6) instytucje kultury; 7) spółdzielnie mieszkaniowe; 8) wspólnoty mieszkaniowe; 9) towarzystwa budownictwa społecznego; 10) osoby fizyczne posiadające Budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego; 11) społeczne inicjatywy mieszkaniowe; 12) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli prowadzą statutową działalność ukierunkowaną na wsparcie osób o szczególnych potrzebach, w szczególności osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych. Podmiot ubiegający się o Pożyczkę musi na dzień składania Wniosku posiadać status podmiotu uprawnionego Pożyczkę z Funduszu Dostępności można przeznaczyć na: likwidację barier zewnętrznych w budynkach, np. na: budowę lub kompleksową modernizację dojścia do budynku, kompleksową modernizację wejścia do budynku (np. montaż pochylni, platform pionowych),  budowę lub kompleksową modernizację dojścia do terenów bezpośrednio wokół budynku, jak np. miejsca parkingowe, przyblokowe ogródki czy altany śmietnikowe,  zainstalowanie głośnomówiących domofonów na odpowiedniej wysokości; likwidację barier wewnątrz budynków, np. na: dobudowę szybu windowego oraz zakup i montaż dźwigu osobowego, wymianę lub modernizację dźwigu osobowego (niedostosowanego dla osób o szczególnych potrzebach), modernizację ciągów komunikacyjnych, prace związane z likwidacją różnic wysokości podłoża, dostosowanie przestrzeni wspólnych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,  odpowiednie oznakowanie wewnątrz budynku. Zakres prac budowalnych musi być zgodny ze Standardami Dostępności (rozdział: Standardy architektoniczne).  Ważne: Pożyczka nie może dotyczyć finansowania budowy lub modernizacji nowego budynku.  Pożyczki nie zawierają żadnych opłat i prowizji, a jedynym kosztem jest koszt oprocentowania  od 0,15 % w skali roku w całym okresie kredytowania (oprocentowanie może być wyższe, jeśli wykorzystany został limity pomocy publicznej w tym de minimis). Możliwość umorzenia kapitału do 50%. Więcej informacji o pożyczce z Funduszu Dostępności na stronie: https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-z-funduszu-dostepnosci W przypadku pytań dotyczących pożyczek prosimy o kontakt: Fundacja „OIC Poland”ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublintel. 81 710 46 41; 81 710 46 34;kom. 795 142 923; 533 328 497mail: pozyczka@oic.lublin.pl  Zapraszamy również do punktu obsługi klienta na terenie woj. lubuskiego: Fundacja na rzecz Collegium Polonicumul. Kościuszki 1 (p. 208)Adam Szulczewskitel. 533 316 283mail: a.szulczewski@fundacjacp.org

Ogłoszenia
III Lubuski Festiwal Innowacji
13 marca, 2024

III Lubuski Festiwal Innowacji

Spotkajmy się w świecie technologii i innowacji! – to hasło trzeciego Lubuskiego Festiwalu Innowacji. Wydarzenie odbędzie się 19 marca w godz. 9.30 – 15.30 w zielonogórskim Parku Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. Dla kogo?Lubuski Festiwal Innowacji skierowany jest do przedsiębiorców, stowarzyszeń przedsiębiorców, jednostek naukowych, pracowników naukowych i dydaktycznych, nauczycieli, uczniów szkół średnich, studentów, innowatorów oraz animatorów przedsiębiorczości w regionie lubuskim i wszystkich zainteresowanych najnowszymi trendami w innowacjach. O festiwalu:Od 2022 roku Festiwal Innowacji jest organizowany przez Województwo Lubuskie, z każdą edycją zmieniając lokalizację, by promować różne ośrodki innowacji w regionie. Pierwszą edycję festiwalu gościł Uniwersytet Zielonogórski, natomiast ubiegłoroczną edycję współtworzyły Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy. W tym roku gospodarzem jest Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji, najmłodszy lubuski park technologiczny. Program Festiwalu: Uczestnicy będą mieli możliwość zgłębienia tematów takich jak sztuczna inteligencja, korelacje między muzyką a innowacyjnością, neuronauka, przemysł kosmiczny oraz cyfrowy świat. „Wyspy Innowacji” pozwolą na spotkania z lubuskimi firmami i parkami technologicznymi. Zaplanowano również czas na bezpośrednie rozmowy, nawiązywanie biznesowych relacji oraz niespodzianki. Rejestracja:Zachęcamy do wczesnej rejestracji poprzez wypełnienie formularza dostępnego tutaj: Formularz rejestracyjny Szczegółowe informacje o III Lubuskim Festiwalu Innowacji są dostępne na stronie http://ptklubuskie.com/

Wydarzenia
Rozmowy o działaniach na rzecz Collegium Polonicum
22 lutego, 2024

Rozmowy o działaniach na rzecz Collegium Polonicum

We wtorek 20 lutego, wspólnie z zaproszonymi gośćmi, rozmawialiśmy o planach i pomysłach na najbliższe działania w Collegium Polonicum. W naszym słubickim biurze gościliśmy: Wiceprezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina ds. Collegium – prof. dr Dagmarę Jajeśniak-Quast, Pełnomocnika Rektora UAM ds. dydaktyki w Collegium Polonicum – prof. UAM dr hab. Justynę Krauze-Pierz, p.o. Dyrektora Collegium Polonicum – dra Bartosza Jagurę, LL.M. oraz Zastępca dyrektora Collegium Polonicum – Ewę Bielewicz-Polakowską. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum reprezentowana była przez prezes Magdalenę Tokarską, członka zarządu prof. UAM dra hab. Grzegorz Podrucznego i koordynatorka Ośrodka Działaj Lokalnie Marta Stachowska. Spotkanie było okazją do porozmawiania o pomysłach i planach dotyczących społeczności Collegium Polonicum, w których fundacja może być partnerem i wsparciem. Dziękujemy za spotkanie, a także za życzliwą i owocną dyskusję.

Edukacja
Prawo Marcina w Zielonej Górze
16 lutego, 2024

Prawo Marcina w Zielonej Górze

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Marcinem Kruszewskim twórcą popularnego profilu @PrawoMarcina. 23 lutego o godz. 17.00 w Regionalnym Centrum Animacji Kultury, ul. Sienkiewicza 11 w Zielonej Górze (sala wielofunkcyjna w budynku Centrum Kreatywnej Kultury). WYDARZENIE BEZPŁATNE! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!Bezpłatne wejściówki online https://evenea.pl/pl/wydarzenie/prawomarcina-zielonagora Książka „Prawo Marcina. Znaj swoje prawa w szkole” to przewodnik po szkolnej legislacji. Pomoże uczniom, rodzicom i nauczycielom poznać zasady szkolnej gry i wspólnie tworzyć małą lokalną demokrację. Podczas lekcji skonfiskowano Twój telefon? Nauczycielka od fizyki każe Ci wyciągnąć kolczyk z nosa pod groźbą uwagi? A może z powodu gadania na lekcji ukarano Cię jedynką z matmy? Być może nie wiesz, ale nic z tego nie jest legalne! Marcin Kruszewski, prawnik i twórca profilu Prawo Marcina, nie pozwoli, by brak wiedzy wpakował Cię w kłopoty. A wszystko to w przystępnej i zrozumiałej formie, dalekiej od podręcznikowego stylu, który znasz ze szkolnej ławki. Nieważne, czy jesteś uczniem, nauczycielem czy rodzicem — ta książka na pewno przyda się przy najbliższej klasowej dyskusji!  Ta książka ma szansę zakopać pokoleniową przepaść. Drodzy Dorośli – czytajcie, słuchajcie i oglądajcie Marcina Kruszewskiego! – Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich i Minister Sprawiedliwości  To jest książka, która powinna trafić do każdej szkolnej biblioteki. Dziękuję Marcinowi Kruszewskiemu za „Prawo Marcina”! – Marek Michalak, były Rzecznik Praw Dziecka i kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. O autorze:Marcin Kruszewski – prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, twórca największego profilu prawniczego w Polsce, na którym codziennie opowiada o prawach ucznia. TikToker roku 2023 wg. See Blogers. W ostatnich dwóch latach jego konto było najszybciej rozwijającym się profilem na platformie. W młodości był tym uczniem, który wykłócał się z nauczycielem, czy można mu zabrać telefon; dziś wspiera młodzież w walce o ich prawa w domu i w szkole. Na spotkanie zapraszają: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Młodzieżowy Sejmik Województwa Lubuskiego.

Wydarzenia
Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej
1 lutego, 2024

Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o projekcie, który realizuje we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego program finansujący wsparcie w utrzymaniu płynności finansowej oraz stabilnej pozycji na rynku podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych tj.: stowarzyszeń fundacji warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, klubów i centrów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, organizacji pozarządowych, Projekt finansowany jest ze środków projektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowegow ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” (POWR.02.09.00.00-0004/16-00). Managerem projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, w którego imieniu działa Pośrednik Finansowy – Fundacja „OIC Poland” na podstawie umowy operacyjnej „Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej” nr 2/PPES/322/2022/I/BP/465. Pożyczki płynnościowe udzielane na preferencyjnych warunkach to finansowanie przeznaczone dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Oferowana pomoc umożliwia wskazanym podmiotom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej. Szczególnym rodzajem Pożyczki Płynnościowej dla podmiotów ekonomii społecznej jest Pożyczka Misyjna skierowana do PES oferujących pomoc uchodźcom z Ukrainy. Pożyczki są udzielane na preferencyjnych warunkach również z możliwością umorzenia do 25% wartości kapitału. Pozyskane w ramach projektu środki można przeznaczyć na: zapłatę podatku od towarów i usług poniesionego w związku z inwestycją objętą dofinansowaniem Krajowego Planu Odbudowy, sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych, spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., zatowarowanie, półprodukty itp., pokrycie kosztów administracyjnych, zakup drobnego wyposażenia Pożyczki nie zawierają żadnych opłat i prowizji, a jedynym kosztem jest koszt oprocentowania, który dla pożyczki płynnościowej wynosi 2,9 % (oprocentowanie stałe). Pożyczka misyjna jest bez kosztowa – oprocentowanie 0 % oraz brak opłat i prowizji, możliwe umorzenie 25 % kapitału. Więcej informacji o pożyczce płynnościowej na stronie: https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/ Więcej informacji o pożyczce misyjnej na stronie: https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-misyjna-w-ramach-pozyczki-plynnosciowej-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/ W przypadku pytań dotyczących pożyczek prosimy o kontakt: Fundacja „OIC Poland”ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublintel. 81 710 46 41; 81 710 46 44;kom. 795 142 923; 795 466 456mail: pozyczka@oic.lublin.pl Zapraszamy również do punktu obsługi klienta na terenie woj. lubuskiego: Fundacja na rzecz Collegium Polonicumul. Kościuszki 1 (p. 208)Adam Szulczewskitel. 533 316 283mail: a.szulczewski@fundacjacp.org

Ogłoszenia
W dniach 25-26.01.2024 nasze biura są zamknięte
25 stycznia, 2024

W dniach 25-26.01.2024 nasze biura są zamknięte

W dniach 25-26 stycznia 2024 r. (czwartek-piątek) nasze biura w Słubicach, Krośnie Odrzańskim i Zielonej Górze będą nieczynne. Najbliższe dwa dni poświęcamy na pracę w zespole. Na wszystkie maile i telefony odpowiemy w poniedziałek 29 stycznia br.

Ogłoszenia
Zimowa Akademia
15 stycznia, 2024

Zimowa Akademia

Zapraszamy do udziału w Zimowej Akademii – cyklu warsztatów językowych dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat. To nasza propozycja na interesujące spędzenie drugiego tygodnia ferii zimowych (między 19 a 23 lutego 2024 r.). Zapraszamy serdecznie na Zimową Akademię😁💙🤍W programie m.in.:🗽 zabawy z językiem angielskim każdego dnia- gry integracyjne, zabawy, śpiewanie🖱zajęcia z google VR🎙warsztaty z muzykoterapii po angielsku i nie tylko, wspólne śpiewanie, gry i zabawy muzyczne🌳kreatywne warsztaty artystyczne, zabawy integracyjne💃🕺 warsztaty plastyczne a na zakończenie wspólnyBAL KARNAWAŁOWY❤️Koszt udziału w zajęciach to 850 zł. Zajęcia realizowane w salach dydaktycznych w Collegium Polonicum w Słubicach.Będzie się działo‼️ Serdecznie zapraszamy❤️Kontakt oraz zapisy:Natalia Dominatel.: 884-309-488e-mail: sekretariat@fundacjacp.org

Ogłoszenia
Bądźmy w kontakcie!