tel. 61 82 96 791 sekretariat@fundacjacp.org
21.11.2016 | Ogłoszenia

W związku z realizacją na terenie województwa lubuskiego projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie raportów ewaluacyjnych.
Termin składania oferty: 2016-11-30
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo lubuskie

Treść zapytania ofertowego oraz wzór oferty do pobrania poniżej w załączniku:

thumbnail of Rozeznanie rynku _ewaluacja

Formularz ofertowy – wersja edytowalna (docx)

Skontaktuj się z nami

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
(I piętro budynku biblioteki CP)

Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8:00 - 15:00
tel. 61 829 67 91 | sekretariat@fundacjacp.org

NIP:598-15-31-052 | REGON: 211249064

Polecamy