VII Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych

Już po raz siódmy mamy przyjemność zaprosić przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń i lokalnych społeczników na Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych. W tym roku spotykamy się 27 listopada listopada o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Collegium Polonicum w Słubicach.

O czym będziemy rozmawiać? Forum jest doskonałą okazją do tego, aby raz do roku spotkać się w szerokim gronie organizacji pozarządowych oraz osób pracujących na ich rzecz, wymieć się doświadczeniami, omówić aktualne potrzeby, problemy trzeciego sektora. A także skorzystać z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.

W programie tegorocznego forum nowość – dyskusja, w której udział wezmą: Mariusz Olejniczak, burmistrz Słubic, Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego, Ewelina Niwald, lider partnerstwa regionu sulęcińskiego „Skuteczni w partnerstwie regionu”, Agnieszka Opalińska z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dyskusję moderuje Magdalena Tokarska. A rozmowa dotyczyć będzie wzmocnienia potencjału społecznego Słubic, czyli tego jak motywować, angażować, wspierać społeczników?

W programie tegorocznego forum przewidziano również cztery stoliki tematyczne. A przy nich będzie można wziąć udział m.in. w rozmowach dotyczących kształtu budżetu obywatelskiego w Słubicach, zasad dobrej komunikacji organizacji pozarządowych z otoczeniem, czy zaletach i korzyściach z działaniach partnerstwa lokalnego. W trakcie tegorocznego forum będzie również konsultowany regulamin Polsko-Niemieckiej Sieci Współpracy organizacji pozarządowych.

Aby wziąć udział w forum należy zgłosić się:

– mailowo: sektor3@fundacjacp.org,

– telefonicznie pod numerami: 884 309 488 lub 61 82 96 791 (w godz. 8.00 – 16.00).

Termin zgłoszeń upływa 26 listopada.

Ze względów organizacyjnych jedna organizacja może zgłosić maksymalnie 4 uczestników.

VII Forum Organizacji Pozarządowych

Termin: 27.11.2017r. godz. 17.00

Miejsce: sala konferencyjna Collegium Polonicum

Do pobrania:

program

opis stolików

Bądźmy w kontakcie!