Rozeznanie cenowe: zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

W związku z realizacją projektu „Parasol – usługi opiekuńcze w powiecie krośnieńskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.5. Usługi opiekuńcze zapraszamy do złożenia oferty na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Termin składania oferty: 2018-11-15
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo lubuskie

Rozeznanie cenowe należy składać na załączonym formularzu rozeznania cen (Załącznik nr 1), do dnia 15.11.2018r., mailowo na adres: m.tokarska@fundacjacp.org lub osobiście/pocztowo na adres Zamawiającego.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Ogłoszenia
Bądźmy w kontakcie!