Konsultacje społeczne w sprawie cmentarza – zgłoś się na spacer badawczy

Do końca lutego trwają konsultacje społeczne dotyczące cmentarza komunalnego w Słubicach. W sobotę, 13 lutego odbędzie się spacer badawczy, w trakcie którego mieszkańcy będą mogli podzielić się swoimi opiniami w sprawie propozycji powiększenia cmentarza oraz budowy kolumbarium na urny z prochami.

Spacer rozpocznie się o godz. 12.00 na parkingu przy cmentarzu. Przewidywany czas trwania spaceru ok. 1 godziny.

Spacer badawczy, to metoda pozwalająca na wymianę opinii wprost w przestrzeni publicznej, której sprawa dotyczy. Każdy z uczestników spaceru wciela się w rolę badacza po to, aby dokonać oceny przestrzeni oczami jej użytkowników lub zebrać pomysły na nowe rozwiązania.

Spacer przygotowuje Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, we współpracy z Urzędem Miejskim w Słubicach. Udział w spacerze może wziąć każdy. Jednak ze względów technicznych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału. Chętni mogą zgłosić się na spacer pod numerem telefonu 61 82 96 791 lub adresem e-mail: sekretariat@fundacjacp.org, najpóźniej do 12 lutego.

Konsultacje społeczne w sprawie cmentarza komunalnego w Słubicach trwają do 29 lutego. Udział w konsultacjach można wziąć wypełniając ankietę dostępną na stronach www.slubice.pl, bip.slubice.pl, wydrukowaną w lutowym numerze Gazety Słubickiej i wrzucić ją do jednej z urn znajdujących się w: urzędzie miejskim, Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, SMOK-u, OPS, bibliotece miejskiej, siedzibie organizacji pozarządowych, ZAMK, , PUK, ZUWŚ, kościołach na terenie Słubic oraz świetlicach wiejskich (ankiety są też dostępne w wymienionych miejscach). Oprócz tego wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w debacie (spotkaniu konsultacyjnym) – 19 lutego o godz. 17.00 w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Wydarzenia
Bądźmy w kontakcie!