Żary: Szkolenie online „Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze i Żarski Sektor 3 zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie online poświęcone obowiązkom sprawozdawczym w fundacjach i stowarzyszeniach 22 lutego o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarach (sala nr 109 c)

Program szkolenia online „Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych”, Żary, 22 lutego 2016 r., godz. 13.00

 • Przychody i koszty w organizacji
 • Sprawozdanie merytoryczne
 • Sprawozdanie finansowe – rachunek zysków i strat, bilans, informacja dodatkowa
 • Obowiązki sprawozdawcze – terminy

Czas trwania szkolenia ok. 1,5 h.

Prowadząca szkolenie:

Beata Małachowska – księgowa w organizacjach pozarządowych z blisko 10-letnim doświadczeniem, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (specjalność: finanse
i rachunkowość przedsiębiorstw), doradca Sektora 3 Słubice.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do 16.02.2016 r. drogą elektroniczną na poniżej wskazane e-maile koordynatorów, NGO z terenu:

 1. Gmina Żary o statusie miejskim: agnieszka.makosz@um.zary.pl
 2. Gmina Żary o statusie wiejskim: katarzyna.jaszczur@gminazary.pl
 3. Gmina Przewóz o statusie wiejskim: ewelina80@op.pl
 4. Gmina wiejsko-miejską Jasień: e.urban@jasien.pl
 5. Gmina Trzebiel o statusie wiejskim: mroz@trzebiel.pl
 6. Gmina Tuplice o statusie wiejskim: gmina@tuplice.pl
 7. Gmina Brody o statusie wiejskim: promocjabrody@wp.pl

thumbnail of zary_zaproszenie_szkolenie_ksiegowosc

Bądźmy w kontakcie!