Wyniki Działaj Lokalnie!

Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu grantowego  „Działaj lokalnie 2020” Komisja wyłoniła 10 wniosków do dofinansowania – lokalne inicjatywy zgłoszone m.in. przez organizacje pozarządowe, OSP oraz grupy nieformalne z terenu powiatu słubickiego oraz krośnieńskiego.

Komisja dokonała oceny wniosków tym samym wspierając projekty, które:

  • przewidują działania dotyczące walki z epidemią oraz zmniejszają negatywne skutki epidemii np. w takich obszarach jak: edukacja, sport, kultura, zdrowie, aktywność społeczna;
  • dotyczą różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online;
  • inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego;
  • mają jasno zdiagnozowane potrzeby lokalnej społeczności.

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Programu „Działaj Lokalnie ” –> do pobrania

W ciągu najbliższych dni skontaktujemy się z Państwem w sprawie podpisania umów o dofinansowanie.

Serdecznie gratulujemy!

Bądźmy w kontakcie!