Kolejne spotkanie Polsko-Niemieckiej Sieci NGO

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum działająca na zlecenie gminy Słubice oraz miasta Frankfurt nad Odrą serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie Polsko-Niemieckiej Sieci Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 18 października 2018r. o godz. 16.30 w Polsko-Niemieckim Punkcie Współpracy na rzecz Seniorów przy Slubicer Str. 8 we Frankfurcie.

Najbliższe spotkanie ma na celu dopracowanie zasad Polsko- Niemieckiej Sieci Współpracy NGO, która stanowić będzie przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń między organizacjami ze Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Będzie to kontynuacja pracy, która realizowana była podczas dwudniowego wyjazdu warsztatowego.

Zastanowimy się również nad konkretnymi, wspólnymi, słubicko – frankfurckimi projektami, które mogłaby realizować Sieć w 2019 roku.

Wiemy jak istotny jest ten temat na pograniczu polsko-niemieckim i jako NGO’sy mamy realny wkład w to, co się tu dzieje!

Dlatego nie może Was zabraknąć!

Spotkanie poprowadzi Agata Fogel z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z Zielonej Góry. Dla przybyłych gości przewidziany jest poczęstunek.

Cykl spotkań Sieci realizowany jest  w ramach projektu „Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej Frankfurt nad Odrą & Słubice”.

Serdecznie zapraszamy!

Osoba do kontaktu:

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Stiftung für das Collegium Polonicum, die von der Stadt Frankfurt (Oder) und der Gemeinde Slubice beauftragt wurde, lädt Sie herzlich zum nächsten Treffen im Rahmen des Deutsch-Polnischen NGO-Netzwerks ein. Es findet am 18. Oktober 2018 um 16.30 Uhr in der Netzwerkstelle für deutsch-polnische Seniorenarbeit in Frankfurt (Oder) in der Slubicer Str. 8 statt.

Während des Treffens möchten wir den Regeln der deutsch-polnischen NGO-Netzwerk den letzten Schliff geben.  Die Grundlagen dafür wurden während des zweitägigen deutsch-polnischen Workshop ausgearbeitet. Dieses Netzwerk soll eine Ebene für den Dialog und Erfahrungsaustausch zwischen NGOs aus Frankfurt (Oder ) und Slubice sein.

Wir möchten auch zusammen überlegen, welche gemeinsame deutsch-polnische Projekte im Rahmen des Netzwerks realisiert werden können. Wir wissen, dass dieses Thema im Grenzgebiet sehr wichtig ist. Als NGOs haben wir einen realen Einfluss auf unsere Umgebung, kommen Sie also zahlreich!

Für die teilnehmenden Gäste wird ein kleines Imbiss vorgesehen.

Das Treffen wird im Rahmen des Projekts „Europäische Modellstadt der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Frankfurt (Oder) & Slubice“ realisiert und von der Europäischen Union finanziert.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ansprechperson:

 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Slider
Bądźmy w kontakcie!