Bezpłatne szkolenie „Ochrona danych osobowych dla ngo”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych dla ngo” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenie przeznaczone jest dla członków, pracowników wolontariuszy NGO, w szczególności osoby z Zarządu z terenu województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra.

Na szkolenie nie rekrutujemy osób fizycznych!

Data szkolenia: 23.02.2018 w godzinach 9.00-15:45.

Miejsce szkolenia: Zielona Góra siedziba OWES ul. Dąbrowskiego 41D/3, mapka

Trener: Artur Gluziński: Współpracownik FRDL, zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN). Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów.

Ramowy program szkolenia:

• Czym są dane osobowe i jak je właściwie zabezpieczyć.

• Jakie bazy danych należy zgłosić do GIODO.

• Czy organizacja musi posiadać dokumentacje dot. danych osobowych.

• Jakie zapisy powinny znaleźć się w polityce bezpieczeństwa

• Rola organizacji jako administratora danych osobowych i jej obowiązków,

• Kontrola przetwarzania danych osobowych

• Obowiązki organizacji pozarządowych.

REKRUTACJA:

Termin zgłoszeń: 16.02.2018 r.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLScQYq48MR9tJuEk0…/viewform…

Na szkolenie należy dostarczyć dokumentację niezbędną zał 2 i 5 oraz do udzielenia pomocy de minimis Załącznik nr 7, 8 lub dostarczyć osobiście do siedziby fundacji:

Sylwia Świderska
FRDL Ośrodek Regionalny
Al. Niepodległości 16/9
65-048 Zielona Góra

Załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.
O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.
Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia, w tym umowy szkoleniowej.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Slider
Bądźmy w kontakcie!