Europa XXI wieku. Europa i Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań

W imieniu organizatorów tj. Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej oraz Collegium Polonicum w Słubicach zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji o tematyce europejskiej „Europa XXI wieku. Europa i Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań”.

Jej uczestnikami będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problemami współczesnej Europy.

Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 lutego 2018 r. w Collegium Polonicum w Słubicach, a w jej trakcie podjęta zostanie próba wskazania i oceny znaczenia determinantów, a w szczególności obecnych oraz przyszłych zagrożeń dla pokojowego oraz harmonijnego rozwoju Europy, Unii Europejskiej, a także jej państw członkowskich.
Konferencja będzie zatem płaszczyzną wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat współczesnych problemów starego kontynentu, w tym przede wszystkim zjawisk i procesów wpływających na stan i jakość europejskiego życia społecznego w różnych jego wymiarach.

Językiem konferencji będzie język polski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie na język angielski.
W programie zaplanowano również panele w języku angielskim i rosyjskim.

W części plenarnej zapraszamy na wystąpienie Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce – dr. Marka Prawdy

oraz na debatę z udziałem polityków, w której udział wezmą:

Andrzej Grzyb – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Waldemar Sługocki – Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Adam Szłapka – Poseł na Sejm RP

Bartłomiej Wróblewski- Poseł na sejm RP

www.europa21.edu.pl

Szczegółowych informacji udziela: prof. Magdalena Musiał-Karg – prodziekan WNPiD
e-mail: magdalena.musial-karg@amu.edu.pl

Program konferencji

Serdecznie polecamy!

 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Ogłoszenia
Bądźmy w kontakcie!